Adatvédelem

Adatvédelem

 

dataprotection

Az Angliai Magyar Református Egyház 

Nyilvános Adatkezelési Nyilatkozat

Hogy a használja Az Angliai Magyar Református Egyház (a továbbiakban: „mi”) az Ön személyes adatait

 Fontos számunkra, hogy az Ön adatait törvényesen és biztonságosan tároljuk, és ennek érdekében minden ésszerű lépést megteszünk.

Fontos, hogy Ön is tisztában legyen az alábbi Adatkezelési Nyilatkozat tartalmával, illetve minden későbbi időpontban általunk begyűjtött és feldolgozott adat kapcsán kibocsátott hasonló nyilatkozattal. Szeretnénk, ha tisztában lenne azzal, hogyan, miért és mire használjuk az Ön adatait.

Adatkezelő

Salánki István lelkipásztor felelős az Ön személyes adatainak biztonságos kezeléséért.

Miért kérünk Öntől személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait egyházunk működése érdekében kérjük, hogy gyülekezeti munkánkat hatékonyan végezhessük és fejlesszük, szükség esetén lelkigondozói segítséget ajánljunk fel, illetve az adatközlési törvényeknek megfeleljünk. Jogi megfogalmazással élve ez “jogszerű cél”. Szükség esetén az Ön hozzájárulásáért folyamodunk, hogy adatait feldolgozhassuk. Harmadik félnek nem adjuk ki az Ön adatait, kivéve a jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint.

Esetlegesen az alábbi természetű adatokat gyűjtjük és tároljuk, és szükség esetén osztjuk meg harmadik féllel:

• Személyes adatok (pl. név, telefonszám, cím, e-mail cím)
• Személyes jellemzők: (pl., nem, nemzetiség, származás, anyanyelv, születés helye)
• Személyes jellemzők sajátos kategóriái (pl. vallási meggyőződés)

Az Ön adatainak tárolása

Csak addig tartjuk meg az Ön személyes adatait, ameddig az a “jogos érdek” alapján, amiért begyűjtöttük, szükséges, beleértve minden törvény szerinti, könyvelési szabályoknak és bejelentési kötelezettségnek megfelelő időtartamot.

Az Ön adatait azok természetétől függően különböző ideig tarthatjuk meg, de ez minden esetben a hatályos Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően történik. Az adatkezelés időtartamáról részletesebben az Adatmegőrzési Nyilatkozatban olvashat, amelyet megtalálhat honlapunkon illetve írásban kérheti az info@reflondon.hu e-mail címen vagy postán a 17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD címen.
Minden évben megkeressük Önt, hogy meggyőződjünk arról, az általunk tárolt adatai helyesek és naprakészek és hogy Ön továbbra is beleegyezik abba, hogy ezeket tároljuk.

Az Ön adatainak biztonságos tárolása

Megfelelő biztonsági intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy az Ön általunk tárolt adatai biztonságban legyenek és megakadályozzuk azok véletlenszerű elvesztését, felhasználását vagy arra fel nem hatalmazott személy általi hozzáférhetőséget, módosítását vagy kibocsátását. Továbbá, csak azon alkalmazottak illetve megbízottak férnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek erre munkavégzésükhöz szüksége van. Ezek a személyes kizárólag a mi engedélyünkkel férnek hozzá az Ön adataihoz és kezelik azokat.

Megtettük a szükséges lépéseket, hogy az esetleges adatvédelmi incidensek esetén jogszerűen eljárjunk, valamint hogy Önt megfelelően értesítsük, illetve ha törvényileg szükséges akkor az Information Commissioner’s Office-t tájékoztassuk.

Kinek adjuk ki az Ön adatait?

Harmadik félnek az Ön adatait nem adjuk ki az Ön hozzájárulása nélkül. Kivéve, ha erre bennünket a törvény kötelez.

Az saját adataihoz való hozzáférés joga

Az Adatvédelmi Törvény értelmében Önnek jogában áll tudni, hogy milyen adatokat tárolunk Önről. Erre vonatkozó igényét Salánki István lelkipásztorhoz címezve írásban jelezheti az info@reflondon.hu e-mail címen vagy postán a 17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD címen.

Továbbá Önnek jogában áll:
• olyan személyes adatok feldolgozását megtagadni, ami Önnek kárt vagy aggodalmat okoz vagy esetlegesen okozhat.
• adatait reklámozás céljából történő felhasználásra engedélyezni.
• tiltakozni az automatizált döntéshozatal ellen.
• bizonyos helyzetekben helytelen adatokat helyesbíteni, lezárni, törölni vagy megsemmisíteni; valamint
• kártérítést igényelni egy esetleges adatvédelmi incidens által okozott kár miatt.

Adatainak kezelésével és biztonságos tárolásával valamint a hozzáférhetőség jogával kapcsolatos további kérdéseivel, kérem, forduljon írásban Salánki István lelkipásztorhoz az info@reflondon.hu e-mail címen vagy postán: 17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD.

Amennyiben Önnek az adataival kapcsolatos észrevétele vagy panasza van, kérem, először bennünket keressen meg illetve fordulhat egyenesen az adatvédelmi hatósághoz: Information Commissioner’s Office https://ico.org.uk/concerns/

Elérhetőség:
Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérem, forduljon bizalommal Salánki István lelkipásztorhoz az info@reflondon.hu e-mail címen vagy postán: 17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD.

Olvassa el teljes Adatvédelmi Nyilatkozatunkat

Olvassa el angol nyelvű Adatvédelmi Nyilatkozatunkat!

Our Data Protection Policy in English