Cseri Kálmán látogatása gyülekezetünkben

Cseri Kálmán látogatása gyülekezetünkben

Látogatás időpontja: 2007. október 29.

VAK KOLDUSOK ÉS A SZÍV REFORMÁCIÓJA

Mindannyian vak koldusok vagyunk – hirdette templomunkban a vendéglelkész október utolsó hétvégéjén. Udvariasabb megszólítást vártunk? Aki ismeri Cseri Kálmán pasaréti református lelkipásztort, az tudhatja, hogy nem tiszteletlenségből szólította meg így a feszülten figyelő tömeget, akik hallgatására összegyűltek. A lelkünk állapota és az örök életünk kérdése iránti szerető aggodalom mondatta vele ezeket a szavakat. A Jézus Krisztussal való személyes találkozás reménye és öröme csillant fel előttünk, ahogy hallgattuk szelíd, de határozott szavait. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten is megtudhattuk, hogy szükségünk van teljes megváltozásra, felülről való fogantatásra és Isten szent forrásából való táplálkozásra. Az Ezékiel könyvéből idézve és a 16. századi reformációra emlékezve mutatott rá arra, hogy a mi szívünk is „reformációra” vár. Az Úrvacsora jó lehetőséget adott arra, hogy megvalljuk bűneinket és elfogadjuk Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmét. Az istentisztelet számomra különösen is személyessé vált, hiszen négy gyermekünket ajánlhattuk Isten őrző kegyelmébe a keresztelő szentségében. Sokunkat megérintett Isten Cseri Kálmán igehirdetése alatt és után. Legyen ezért áldva az Úr neve! Reméljük, hogy igaz megtéréseket, az Úrba vetett bizalom erősödését és lelki növekedést indított el ez a hétvége a hallgatók életében. Köszönjük Cseri Kálmán tisztelendő úrnak, és feleségének, hogy vállalták a Londonba utazás fáradalmait, és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, szolgálatukkal, szeretetükkel és a személyes beszélgetések során kitüntető figyelmükkel. Az Úr Isten áldja meg továbbra is életüket, szolgálatukat és adjon megtéréseket és lelki növekedést a Pasaréti Református Gyülekezetben is. /Salánki Tünde/


tunTHEbuilder