Gyermekvédelmi nyilatkozat

Gyermekvédelmi nyilatkozat

Az Angliai Magyar Református Egyház 

Gyermekvédelmi Nyilatkozat

 

Az Angliai Magyar Református Egyház elismeri, hogy a ránk bízott egyénekért felelősek vagyunk, különös tekintettel a gyermekek, fiatalok és veszélyeztetett felnőttek esetében.

A Gyermekvédelmi Nyilatkozatunkat és annak összefoglalóját a Presbitérium 2018. július 15-i ülésén elfogadta.

Gyülekezetünk kötelezi magát a gyermekek és fiatalok védelmére és jólétének biztosítására.

Különös tekintettel a következőkre:

 • Felismerjük, hogy mindannyiunk felelőssége a gyermekek (18 év alattiak) és fiatalok fizikai, szexuális, érzelmi bántalmazásának és elhanyagolásának megakadályozása, és ha ilyet észlelünk vagy gyanúnk támad, kötelességünk jelenteni.
 • Meggyőződésünk, hogy mindne gyermek értékes, és joga van a biztonsághoz és boldogsághoz. Biztosítani akarjuk a nálunk megforduló gyermekeket, hogy ez így van, és ha veszélyben vannak, vagy bántják őket, tudják, hogy hozzánk fordulhatnak.
 • Minden gyermeknek és fiatalnak joga van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak vele, hogy meghallgassák, és hogy mindenféle bántalmazástól megóvják.
 • Felismerjük, hogy mindannyiunk felelőssége a veszélyeztetett felnőttek fizikai, szexuális, érzelmi bántalmazásának és elhanyagolásának megakadályozása, és ha ilyet észlelünk vagy gyanúnk támad, kötelességünk jelenteni.
 • Elismerjük a veszélyeztetett felnőttek személyes méltóságát és jogait és mindent megteszünk, hogy eljárásaink ezt tükrözzék is.
 • Meggyőződésünk, hogy minden felnőttnek joga van gyülekezetünk bármely alkalmán részt venni kivéve, ha mások számára veszélyt jelentenek.
 • Körültekintően nevezünk ki mindenkit, aki gyermekekkel, fiatalokkal és veszélyeztetett felnőttekkel dolgozik közösségünkben.

Vállaljuk, hogy:

 • Az Egyesült Királyság vonatkozó hatályos gyermekvédelmi és veszélyeztetett felnőtteket érintő törvényeinek és előírásainak megfelelünk.
 • Az ENSZ-nek a gyermek jogairól szóló egyezményében leírtakkal egyetértünk.
 • A fogyatékossággal élők szükségleteire vonatkozó törvényi előírásokat betartjuk.
 • Biztosítjuk, hogy gyülekezeti munkásaink betartják a gyermekvédelmi nyilatkozat előírásait.
 • Az országos és helyi gyermekvédelmi törvények és rendelkezések tekintetében igyekszünk naprakészek lenni.
 • Támogatjuk a Gyermekvédelmi Biztost a munkájában és bármely olyan intézkedésben, amit a gyermekek, fiatalok vagy veszélyeztetett felnőttek védelme érdekében tesz.
 • Biztosítjuk, hogy mindenki betartja az elfogadott és aláírt nyilatkozatban foglaltakat.
 • Támogatjuk a szülőket és családokat.
 • Bátorítjuk, védjük, óvjuk a gyermekeket és fiatalokat.
 • Támogatjuk, a szükséges dolgokkal felszereljük, képezzük, ellenőrizzük és felügyeljük a gyülekezeti munkások szolgálatát.
 • A gyülekezetben támogatjuk azokat, akik bántalmazás áldozatai.

Elismerjük, hogy:

 • A gyermekvédelmi szociális osztály (vagy annak megfelelője) felelőssége, hogy a bántalmazás vádját vagy gyanúját kivizsgálja, ha az egy gyermekkel kapcsolatban felmerül. A felnőtt szociális osztály (vagy annak megfelelője) hogy a bántalmazás vádját vagy gyanúját kivizsgálja, ha az egy veszélyeztetett felnőttel kapcsolatban felmerül.
 • Ha a vádak vagy gyanúk alapján büntetőjogi eljárás feltételezhető, azonnali hatállyal értesíteni kell a rendőrséget.
 • Egymás óvása mindannyiunk felelőssége.

Jelen nyilatkozatot és az eljárásokat évente felülvizsgáljuk.

Ha egy gyermekkel kapcsolatban aggodalmunk van, az alábbi, a gyülekezet által gyermekvédelmi biztosként kijelölt személyekhez lehet fordulni:

Salánki István, lelkipásztor
Salánki Tünde

Telefon: 020 8748 8858

A teljes Gyermekvédelmi Nyilatkozatunk az alábbi olvasható, illetve a templomban vagy írásban lehet nyomtatott példányt igényelni.

Gyermekvédelmi Nyilatkozat – teljes szöveg magyarul

Gyermekvédelmi Nyilatkozat – teljes szöveg angolul