Székelykapu-avatás – Megvalósult álom

Székelykapu-avatás – Megvalósult álom

Dátum: 2011. március 13.

Székelykapu-avatás

Megvalósult álom

Voltak, akik már évtizedek óta látták – lelki szemeikkel. Látták, és vártak. Közben megöregedtek, de tudták -mert sokszor megtapasztalták – hogy gyakran várni kell, amíg az álmok valóra válnak.

Több évtizedes álma valósult meg az Angliai Magyar Református Egyházba járó idős egyháztagjainknak, amikor székelykaput állítottunk fel templomunk mellett.

A kapu a hargitai Szentegyházán készült és Európán keresztülutazva itt, a helyszínen szerelték össze a székely mesterek. A hagyományos székely motivumok, a tulipán és a rózsa, a nap és a hold mellett református vallásunk cimere,zászlót vivő Bárány díszíti. Az érkezőt Jézus szavai bíztatják: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan”, a távozóra pedig áldást mond a felirat: “Az Úr megőrzi a te ki és bemeneteledet”. Jelképe ez magyarságunknak és hitünknek.

Az avatásra március 13-án, vasárnap délután került sor . Ünneplésünket rövid istentisztelettel kezdtük, melyet Salánki István lelkipásztor tartott, majd Andronie Alford, Hammersmith és Fulham polgármestere köszöntötteünneplőket. Jelen volt a helyi parlamenti képviselőnk, Andy Slaughter, a Magyarövetség Főkonzula, Dr Takács László, es felesége, Judit. Az ünnepi beszédet a Magyar Köztársaság Nagykövete, Csák János tartotta két nyelven. Beszédében hangsúlyozta, hogy a székelykapuk ezeréves hagyománya híd a múltba, biztatás a jelenben es reménység a jövőre.

Ezután következett énekkarunk szívbéli köszöntése, szép énekekkel, versekkel és Bibliai igékkel.

Az idő is kedvezett számunkra, a délelőtti eső után kiderült, és amikor a szalagvágásra került a sor, az ünneplő tömeg az udvaron nézhette végig a Nagykövet úr megnyitóját. Ünneplésünket a magyar és a székely himnusz éneklésével zártuk.

Istené legyen ezért a dicsőség. Kivánjuk, hogy az elkövetkező években sokan jöjjenek be ezen a kapun, találjanak lelki otthonra és magára Jézus Krisztusra, aki – hitünk szerint – egykor majd a mennyei kapun vezet át bennünket.

/Salánki Tünde/


tunTHEbuilder