Videok

Videok

Hallgasd meg a templomunkban elhangzott igehirdetéseket!

              igehirdetes2017jul16      IgehirdAug6      aggodalom és megoldás      Pentecost2017  

2018. november 18.

Egy furcsa névsor
Az Úr látja Dávid szorult helyzetét és küldi számára a segítséget. Sem szükséged, sem segítőkészséged nem marad titkon Isten előtt.
1Krónikák 12,1-23

Igehirdető: Salánki István

2018. november 11.

Istennel és emberekkel
Ha az Úrral rendben vagy, könnyebb az emberekkel való kapcsolatot is rendezni. A Tízparancsolat többek között erre is rávilágít.
2Mózes 20,1-17

Igehirdető: Salánki István

2018. november 4.

Rajongásból szolgálat
Rajongásból szolgálat – ez alső pálfordulat, amit a Tiéd is követhet.
ApCsel 21,1-21

Igehirdető: Salánki István

2018. október 21.

Nyakas természet és az összegyűlt évek
A király nyakassága miatt figyelmen kívül hagyja Isten üzenetét, és a népet is rossz irányba viszi. Ennek az eredménye a 70 évig tartó fogság. Isten türelmes, de megtérésre hívó szavát ne hagyd figyelmen kívül!
2Krónikák 36,11-23

Igehirdető: Salánki István

2018. október 14.

Védelem és bátorítás
Negyven elszánt férfi és egy korrupt vezetőség terve válik semmivé ha az, akit meg akarnak ölni, az élő Isten védelme alatt áll. Az Úr a börtön falain belül is bátorítja és erősíti azt, aki kész Neki szolgálni.
ApCsel 23,12-22

Igehirdető: Salánki István

2018. október 7. de.11h

Látni
Zákeus először csak a gazdagságot látta. De mikor Jézus ránézett és belelátott, megnyíltak a szemei, hogy lássa, amit addig nem is sejtett.
Lukács 19,1-10

Igehirdető: ifj.Pocsai Sándor

2018. október 7. du. 3h

Viharban
A viharokat senki nem várja az életében. Mégis jönnek. Ha ilyenkor behívod, beengeded, Úrrá teszed Jézust a csónakodban, a vihar javadra válik.
Lukács 8, 22-25

Igehirdető: ifj.Pocsai Sándor

2018. szeptember 30.

Első lépés a szabadulás útján
Mózes és a fáraó, a Nílus és Kána, csodák és varázslatok, csapás és szabadulás.
2Mózes 7,14-25

Igehirdető: Salánki István

2018. szeptember 23.

Dícsérjük az Urat!
Isten dícséretre méltó és várja, hogy dicsőítsük Őt. De ha nem tesszük, nem Ő lesz kevesebb. Mi leszünk szegényebbek.
Zsoltárok 149

Igehirdető: Salánki István

2018. szeptember 16.

Utolsó órák
Jézus utolsó estéjén a dicsőségről, a mennyről és a szeretetről beszél.
János 13,31-35

Igehirdető: Salánki István

2018. szeptember 9.

A siker titka
A siker titka mindenkit érdekel. De ki állna sorba, ha testvérharcon, rabszolgasorson, és börtönön visz keresztül?! József története megtanít bennünket, hogy ne keseredjünk el a körülményeink miatt, hanem töretlenül bízzunk az Úrban.
1Mózes 37,1-11

Igehirdető: Salánki István

2018. szeptember 2.

Lelki állomások
“…minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek!”
Efézus 2,1-10

Igehirdető: Salánki István

2018. augusztus 26.

Jóságos és vígasztaló szavakkal
Az elődök bűne miatt a jelenlegi generáció is szenved, és a világ nem törődik vele. De az Úr jóságos és vígasztaló szavakkal bíztatja azokat, akik Hozzá térnek.
Zakariás 1,1-17

Igehirdető: Salánki István

2018. augusztus 12.

Sikeres, de büszke
Ezékiás király helyreállította az országot és az istentiszteletet. Sikeres vezető volt és a nehéz helyzetekben Istenre bízta magát. De a sok meghallgatott imádság miatt a büszkeség bűnébe esett. Tanuljunk sikereiből és hibáiból egyaránt!
2Krón 32,24-33

Igehirdető: Salánki István

2018. augusztus 5.

Nyitott szem, figyelő fül
Salamon odaadóan szolgálta az Urat azzal, amit Tőle kapott, és 20 év építkezés után elkészült a templom. Isten elfogadta az áldozatot, de nem problémamentes jövőt ígért, hanem a bajokat látó szemeket és az imádságokat meghallgató füleket.
2Krón 7,11-22

Igehirdető: Salánki István

2018. július 29.

Lelkem elcsüggedt
Dávid imádsága életveszélyben. Tanulj belőle: Ha minden okod meg is van arra, hogy elcsüggedj, fordulj az Úrhoz, aki hű és igaz. Nála van a vígasztalás és a megoldás.
143. zsoltár

Igehirdető: Salánki István

2018. július 15.

Magánóra Jézussal
Megszámlálhatatlan sokaság várt Jézusra, de Ő fontosabbnak tartotta, hogy a Hozzá legközelebb állókat tanítsa. Beszélt a képmutatásról, a szenvedésről, az ember értékéről és a bizonyságtételről. Ülj Te is a lába elé, hallgasd és éld, amit tanít!
Lk 12,1-12

Igehirdető: Salánki István

2018. július 1.

Az igazságos Isten
Isten igazságos ítélete az egyénre, a családra és a közösségre nézve is fájdalmas ebben az igeszakaszban.
3Mózes 10,1-7

Igehirdető: Salánki István

2018. június 24.

Ki vagy Te?
János apostol egy fejezetből álló levele tükröt tart elénk: a vendégszerető, a megbízható és a hatalmával visszaélő kétezer éve és ma is megtalálható közösségeinkben. Te ki vagy a szereplők közül?
3 János

Igehirdető: Salánki István

2018. június 17.

Hajótörés és vendégszeretet
Rabság, vihar, hajótörés, viperamarás – Pál apostol életében ezeket használta fel az Úr egy gyülekezet alapítására. A Te életedben is lehet sok nehézség. Keresd, hogyan szolgálhatod mindezzel Isten dicsőségét!
ApCsel 28,1-10

Igehirdető: Salánki István

2018. június 10.

Egy bevándorló és egy börtönőr
Isten megnyitja egy bevándorló kereskedő szívét, majd Pál apostol és Silas szenvedéseit használja fel arra, hogy megmentsen egy börtönőrt. Isten által átszervezett tervek, nyitott szívek és lehetetlen helyzetekben elhangzó életadó mondatok. Te hol illesz bele ebbe a képbe?
ApCsel 16,11-40

Igehirdető: Salánki István

2018. június 3.

Nehézségek és elhívás
Illés nehézségei és Elizeus elhívásra való engedelmessége számodra is fontos üzenetet hordoz: Isten ismer, gondoskodik és úgy használ, ahogy vagy.
1Kir 19,19-21

Igehirdető: Salánki István

2018. május 27.

Rossz döntések, szenvedő családok
Amikor Isten kifejezett parancsa ellen teszel, gondolj arra, a bűnöd és annak következménye nem csak rád, hanem szeretteidre nézve is nagyon fájdalmas lehet. Remény csak akkor van, ha odaadóan, bűnbánattal imádkozol magadért és másokért.

Ezsdrás 10,1-17
Igehirdető: Salánki István

2018. május 20. de. 11h

A Szentlélek betölt és erővel ruház fel

Pünkösd ünnepén Jézus ígérete beteljesült, a Pártfogó Szentlélek betöltötte a tanítványokat. Isten Szentlelke ma is betölti és erővel ruházza fel a Krisztusban hívőket.

ApCsel 2,1-21
Igehirdető: W.R. Chapman, tolmácsol Williams Anikó

2018. május 20. du. 3h

A Szentlélek újjászül

A Szentlélek munkája nyilvánvaló a keresztyén ember életében: megtérésre indít, újjászül, tanít, vezet és gyümölcsöt terem.

ApCsel 2,37-47
Igehirdető: W.R. Chapman, tolmácsol Williams Anikó

2018. május 13.

A veszteség nyeresége

Jézus a tanítványok szeme láttára ment fel a mennybe. De fizikai eltávozása nem veszteség, hanem lelki áldás az emberiség számára.

Lukács 24, 36-53
Igehirdető: Salánki István

2018. május 6. de. 11h

Kiválasztott

Anyává válnia akkor lehet, ha elfogadod a feladatot. Ebben Mária példaként áll előttünk. Add át Te is az Úrnak az életedet és fogadd el a szolgálatot, amit Rád bíz!

Lukács 1,26-38
Igehirdető: Szanyi György, borzsovai lelkipásztor

2018. május 6. du. 3h

Az építkezés alapelve

A családjáért felelős férfi jogosan törekszik a sikeres építkezésre. De az Úr másként építi a házat.

Zsoltárok 127,1-5

Igehirdető: Szanyi György, borzsovai lelkipásztor

2018. április 29.

Kicsiny sereg, hatalmas Úr

Isten nem a számokat nézi, hanem az odaszántságot. Te miben bízol? A tehetségedben, erődben, befolyásodban, pénzedben, családodban vagy barátaidban? Gedeon története megtanít arra, hogy egyedül az élő Istenben bízz, aki a szabadulást szokatlan módon adhatja meg.
Bírák 7,1-25

Igehirdető: Salánki István

2018. április 15.

Hit, ima, tett

Egy istenfélő házaspár küzdelme gyermekük életbenmaradásáért Isten hatalmas csodájává válik. Ha az Úrban bízol és cselekvően várod a szabadítást, Te is megtapasztalhatod, hogy a lehetetlen helyzetekből áldás lesz.
2Mózes 2,1-10

Igehirdető: Salánki István

2018. április 1.

Miért sírsz?

A feltámadott Jézussal való találkozás mindenkinek azt adja, amire éppen szüksége van: vigasztalást, békességet, erőt, szolgálatot, Szentlelket.

János 20,1-23

Igehirdető: Salánki István

2018. március 30.

Elvégeztetett!

Krisztus önkéntes áldozata alázatra, bűnvallásra, csodálatra késztet bennünket. Járulj oda Te is az Isten színe elé, könyörögve a bűneid bocsánatáért. Jézus ezt ígérte: “Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”
Máté 27,31-61

Igehirdető: Salánki István

2018. március 25.

A Király bevonulása

Jézus jeruzsálemi bevonulása sokaknak a politikai felszabadulás reménységét adta. De ez a király nem térben és időben kötött uralkodó, hanem a világmindenség teremtője és ura, a lélek bűnből való szabadítója.
Máté 21,1-17

Igehirdető: Salánki István

2018. március 18.

Lépésről lépésre

Ahogyan a felhő és tűzoszlop vezette a népet az Ígéret földje felé, úgy vezet bennünket is Isten Igéje lépésről lépésre, napról napra, amíg eljutunk az ígéret beteljesülésére. Meglátni a vezetést és engedelmeskedni nemcsak javunkra válik, hanem kötelességünk is.

4Mózes 9,15-23

Igehirdető: Salánki István

2018. március 11.

Bűntől tiszta kezekkel

Pál apostol a minden emberért való imádságra buzdít. Ha Pál tudott a római vezetőkért könyörögni és hálát adni, akkor a Híradó közben mi se a haragot, hanem az imádságot gyakoroljuk! Tegyük mindezt “bűntől tiszta kezekkel”, úgy, hogy először a saját életünket rendeztük az Úrral!

1Tim 2,1-10

Igehirdető: Salánki István

2018. március 4.

Gyémánt fekete háttérrel

Ahogy a fekete háttér kiemeli a gyémántot, úgy emeli ki az ítéletnap bizonyossága Krisztus megmentő kegyelmének csodálatos voltát.

Jóel 3,1-5

Igehirdető: Salánki István

2018. február 25.

Te is segíthetsz!

Az első gyülekezet lelki és anyagi egységben élt, azzal segítve a másikat, amire szüksége volt. Te felismered a más szükségét? Használod az Úr szolgálatában az adottságaidat?

ApCsel 4,32-37

Igehirdető: Salánki István

2018. február 18.

Neked is szükséged van megtérésre

Keresztelő János üzenete ma is, neked is szól. Megtérésre van szükséged, és arra, hogy teremd annak gyümölcseit.

Máté 3,1-12

Igehirdető: Salánki István

2018. február 11.

Gyengeségekkel dicsekvő

Pál apostol a gyülekezet érdekében “dicsekszik”, de nem eredményeivel, hanem gyengeségeivel. Ha bajokon mégy keresztül,, végy példát Pál apostolról, aki semmilyen körülményben nem veszítette el hitét!

2Korinthus 11,16-36

Igehirdető: Salánki István

2018. február 4.

Jelek és a lelki látás

Jézus számtalan csodát tett, az emberek mégis többet követeltek. Pedig a jelek csak a tanítás kísérői. Te miért fordulsz Jézushoz?
És a lelki látásod? Ha problémáid vannak vele, van rá megoldás!

Lukács 11,29-33

Igehirdető: Salánki István

2018. január 28.

Könnyű mást megítélni. De Te kire hasonlítasz?

Nagypénteki ige januárban? Krisztus értünk hozott áldozatán minden nap el kell gondolkodnod és ennek megfelelően élned! A történet szereplői tükröt tartnak elénk.

Máté 26,47-56

Igehirdető: Salánki István

2018. január 21.

Különös tanulságok

Sámson története tele van fordulatokkal, és olykor nehéz megérteni, mi a lelki tanulság számunkra. A mai igehirdetés segít megérteni saját belső ellenségeink és a külső elnyomás elleni harcot, ahogyan azt Isten szerint tennünk kell.

Bírák 15,1-20

Igehirdető: Salánki István

2018. január 14.

Megkímélni az ellenséget?!

Még a legjobb tanácsadók is félrevezethetnek. Egyedül Isten Igéjének követése vezet jó lelkiismerethez. Dávid válaszúton állt és jól döntött. Vajon Te kire hallgatsz?

1Sámuel 24,1-23

Igehirdető: Salánki István

2018. január 7.

Egy lakoma és egy felelőtlen király vége

Evés, ivás, mulatás…Ha megmértettetnél, könnyűnek találtatnál? Belsazár király a saját ősei példájából sem tanult. És Te?

Dániel 5,1-30

Igehirdető: Salánki István

2017. december 31. de. 11h

Választani kell!

Az új év küszöbén Isten eléd adja az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ az életet és az áldást!

5Mózes 11,1-29

Igehirdető: Salánki István

2017. december 31. du. 3h

Feltámadás, személyesen

Az év elején tudnod kell: a legfontosabb örömhír az idén is Jézus Krisztus feltámadása. Mit kezdesz vele? Elhiszed? Ennek fényében élsz? Továbbadod?

Máté 28,1-20

Igehirdető: Salánki István

2017. december 26. de. 11h

A Király születése

A Királyok Királya számodra is örömhír, a Te szívedben is meg akar születni!

Lk 2,1-20

Igehirdető: Salánki István

2017. december 26. du. 3h

Várni és meglátni

Simeon és Anna hittel várta a megígért Messiás érkezését és Isten megadta számukra, hogy saját szemeikkel láthatták az Úr Jézust. Ha várod és keresed, Te is megláthatod Őt lelki szemeiddel!
Lk 2,21-40

Igehirdető: Salánki István

2017. december 24. de. 11h

Angyali jelenés

A gyermek Jézus születését angyal jelenti be. Nagy dolgok vannak készülőben!

Lukács 1,26-38

Igehirdető: Salánki István

2017. december 24. du. 3h

Aki először felismerte…

Két várandós anya találkozása szokatlan eseményt vált ki: az egyik magzat felismeri a másikban a világ Urát. Te felismerted már Jézust, annak, aki Ő valójában?
Lukács 1,39-56

Igehirdető: Salánki István

2017. december 17. de. 11h

Akik megfogadták a jó tanácsot

Pál apostol efézusiakhoz írt levele értékes tanácsokat tartalmaz, amiket a hallgatók meg is fogadtak. Honnan tudjuk? A Jelenések könyvében található levélből, amiben Jézus maga üzen, már “csak” egy dolgot kifogásolva: “hogy elhagyták az első szeretetet”.

Efézus 1,1-23

Igehirdető: Salánki István

2017. december 17. du. 3h

Minden dolgotok…

Egy problémás gyülekezethez írt eredeti levél zárósorai. Alapige:

1Kor 16,13-24

Igehirdető: Salánki István

2017. december 10. de. 11h

Karácsonyi áhítat

József istenfélő ember volt és jót akart. De az Úr valami jobbat készített a számára. És ő engedelmeskedett. 

Máté 1,18-25 

Igehirdető: Salánki István

2017. december 3. du. 3h

A város formál Téged vagy Te formálod a várost?

Ókori Korintus és mai London. Talán nem is olyan nagy a különbség?
: 1Kor 16,13-24

Igehirdető: Salánki István

2017. november 26. de. 11h

Szétesett élet és a visszafogadó szeretet

Isten atyai szeretete kész arra, hogy megbocsásson, befogadjon és újjáépítsen. Fordulj Jézus Krisztushoz Te is , amikor úgy érzed, nincs tovább!
Lukács 15,11-24

ApCsel 3,1-6

Igehirdető: Kürti Tamás, Szatmárgörbed és Kakszentmárton lelkipásztora

2017. november 26. du. 3h

Ötszörös bíztatás

Ne félj, ne csüggedj: veled leszek, megerősítlek, meg is segítelek, győzelmes jobbommal támogatlak, erősen fogom jobbodat… mondja az Úr.
Ézsaiás 41, 1-20

Igehirdető: Salánki István

2017. november 19. de. 11h

Én nyomorult ember!

A törvény rámutat a bűnre, amit akárhogy is szeretnénk legyőzni, nem tudunk. Pál apostol is átéli, ahogyan a belső ember harcol a bűn ellen, és saját tapasztalatból mondja, hogy győzni csak Jézus Krisztus által lehet.
Róma 7,1-25

Igehirdető: Salánki István

2017. november 19. du. 3h

Az Antikrisztus jelei

Az utolsó idők jelei, az Antikrisztus és Jézus visszajövetele, valamint Pál apostol tanácsa ezekre a nehéz időkre.
2Thessz 2,1-17

Igehirdető: Salánki István

2017. november 12. de. 11h

Láthatatlanul is melletted

Jézus először nagy áldásban részesíti a tanítványait, majd olyan helyzetbe kényszeríti őket, amiben felismerik, hogy a saját erejük és szaktudásuk nem oldja meg a problémájukat. De az Úr akkor is mellettük van, amikor még nem látják. Téged mi visz közelebb Jézushoz? Az áldás vagy a próba?
Márk 6,45-52

Igehirdető: Salánki István

2017. november 12. du. 3h

Az Isten fegyverzete

A lelki harcban az Úr biztosítja a fegyverzetet. Öltsd magadra te is, hogy győzhess!
Efézus 6,10-20

Igehirdető: Salánki István

2017. november 5. de. 11h

Csalóból lett Isten harcosa

Hogyan lett a Csalóból Isten harcosa? Sokszor Isten a nehézségeken, bajokon, harcokon keresztül formál.
1Mózes 32:10-33

Igehirdető: Salánki István

2017. november 5. du 3h

Nehéz felismerni

Júdás levele segít felismernünk a tévtanítókat. Isten Szentlelke által Jézus Krisztus megőrizhet bennünket a botlástól.
Júdás levele

Igehirdető: Salánki István

2017. október 29. de. 11h

A megtisztított templom

Miért jársz templomba? Szükséged van arra, hogy Jézus Téged is megtisztítson?! Az Úr minden nap kész tanítani. Te kész vagy befogadni?
Lukács 19,45-48

Igehirdető: Salánki István

2017. október 29. du. 3h

Jézus főpapi imája

Jézus Krisztus imádkozik az Övéiért. Érted is! Alapige:
János 17,1-26

Igehirdető: Salánki István

2017. október 22. de. 11h

A lélek reformációja

Sokan ismerik Istent, és tisztában vannak vele, hogy “az igaz ember hitből él”, mégis a világ útját választják.
Róma 1,17-32

Igehirdető: Salánki István

2017. október 22. du. 3h

Viszálykodás és lelki kiskorúság

Nőjünk fel lélekben, elhagyva a viszálykodást. Építsünk Krisztusra, mint alapra és dolgozzunk alázatosan, közösségben testvéreinkkel, tudva, hogy egy nap mindannyiunknak számot kell adnia Isten előtt.
1Kor 3,1-12

Igehirdető: Salánki István

2017. október 15. de 11h

Néznek arra, akit átszegeztek

Krisztus áldozata a mi hitünk alapja. Az Ő kereszthalála a mi életünk.

Zsoltárok 22,1-32

Igehirdető: Bölcsföldi András

2017. október 15. du. 3h

Egy kis idő még…

A tanítványok érdeklődve hallgatták, amint Krisztus a visszajöveteléről tanította őket. De azt, amit mondott nem értették. Isten Lelke az, aki rávilágíthat a titkokra is.
János 16,16-23

Igehirdető: Török László, teológiai hallgató

2017. október 8. de 11h

Heródes bűne

Heródesnek lett volna lehetősége megtérni, de nem tette. Elfogadta az Istennek járó dicsőséget, és ezért azonnal lesújtott rá az Úr keze.

ApCsel 12,20-25

Igehirdető: Salánki István

2017. október 1. du. 3h

Isteni csoda

Az Úr gondot visel – sokszor meglepő módon és utolsó pillanatban, de ott van a szükség idején!

János 6,1-15

Igehirdető: Salánki István

2017. október 1. de. 11h

Pál apostol bátorító üzenete

Pál apostol bátorítja a Kolossébeli gyülekeztet és egyben bennünket is tanít a keresztyén élet mikéntjére.

Kolossé 1,1-23

Igehirdető: Salánki István

2017. szeptember 24. de. 11h

Szövetség az Úrral

Az Úrral való szövetség ajándékának ígérete

Ézsaiás 62,1-12

Igehirdető: Salánki István

2017. szeptember 24. du. 3h

Viharban 

Ha az életed lelki, érzelmi, anyagi viharban van, fordulj Jézushoz! A megoldás Nála van!

Máté 8,23-27

Igehirdető: Salánki István

2017. szeptember 10. de 11h

Az ismeretlen Istennek

Pál apostol azzal szólította meg az athéniakat, ami számukra fontos volt. Bemutatta nekik azt az Istent, akit nem ismertek, de akinek ismerete életet ad.

ApCsel 17,16-34

Igehirdető: Salánki István

2017. szeptember 10. du. 3h

Kegyelmi ajándékok és a Lélek egysége

Isten Neked is adott ajándékot, amivel a gyülekezet épülését és egységét szolgálhatod. Felismerted már mi az? Használod? 

1Kor 12,1-31

Igehirdető: Salánki István

2017. augusztus 13. de. 11h

Lenézettek csodája

Az Úr Jézus mindenkin segített, a lenézetteken és a magas rangúakon egyaránt. Téged is meg tud tisztítani!

Máté 8,1-13

Igehirdető: Salánki István

2017. augusztus 13. du. 3h

A szomszéd szenvedése

Mi az oka a szenvedésnek? – kérdezzük gyakran, azaz mindig, ha szenvedést látunk. Vigyázzunk, ne ítélkezzünk hirtelen!

 Jób 32,1-22

Igehirdető: Salánki István

2017. augusztus 6. de. 11h

A hatodik kérdés

Bűneivel küszküdő ember vagy? Esetleg Isten vonakodó szolgája? Jónás könyve Hozzád is szól!

Jónás 4,1-11

Igehirdető: Salánki István

2017. augusztus 6. du. 3h

Nyílj meg!

Akár testi akár lelki problémákkal küszködsz, Jézus nemcsak tudja a megoldást, hanem Veled, személyre szabottan foglalkozik.

Márk 7,31-37

Igehirdető: Salánki István

2017. július 30. de. 11h

Követlek, de…

Mindig van kifogás?!

Lukács 9, 57-62

Igehirdető: Salánki István

2017. július 30. du. 3h

Nem megyek, mert…

Téged is az tart vissza az Úrtól, mint a kétezer évvel ezelőtti embereket: ingatlan, munka vagy család? Azok a dolgok, amiket Istentől kaptál ajándékba?!

 Lukács 14,12-24

Igehirdető: Salánki István

2017. július 16. de. 11h

Bezzeg az én időmben…

Ne emberekre hallgass, hanem egyedül csak Istenre!

Hóseás 2,1-25

Igehirdető: Salánki István

2017. július 16. du. 3h

Szakíts a bűnnel!

ApCsel 19,1-22

Igehirdető: Salánki István

2017. július 9. de. 11h

Jézus bíztató szavai

A tanítványok nem értették, mi történik körülöttük, de Jézus a szívükbe látott és a ki nem mondott aggodalmaik felől is megnyugtatta őket. A te szívedbe is belelát és van bíztató szava a kérdéseidre!

János 14,1-31

Igehirdető: Salánki István

2017. július 9. du. 3h

Második esély

A nép bálványimádás csapdájába esett majd Mózes hirtelen felindulásból összetörte a kőtáblákat. Bár a bűnnek következménye lett, Isten mégis irgalommal bánt velük és újra átadta nekik a Tíz parancsolatot. Több ezer éve történt, de ma is van üzenete számunkra!

2Mózes 34,1-28

Igehirdető: Salánki István

2017. július 2. de. 11h

Jézus szeretete, Péter szeretete

Péter Jézus iránti lelkes és odaaadó szeretete a szenvedéstörténet során tagadásba fordul. Hogyan bízhat rá mégis feladatot a feltámadott Úr?!

János 21,15-19

Igehirdető: Salánki István

2017. július 2. du. 3h

Nehéz körülmények között meghallgatott imádság

Hosszú az út a templomig, és a papok is csalódást okoznak. Így is érdemes elmenni és imádkozni? Egy nehéz családi körülmények között élő asszony példája arra tanít, hogy Isten meglepő körülmények között is meghallgatja imáinkat. 

1Sámuel 1,1-28

Igehirdető: Salánki István

2017. június 25. de. 11h

Beteljesült áldások

Mózes áldásai mind beteljesültek Izráelen. A Jézus Krisztusban ígért áldások a benne bízókon teljesülnek be. Közéjük tartozol?

5Mózes 33,1-29 

Igehirdető: Salánki István

2017. június 25. du. 3h

A szeretet himnusza

A kegyelmi ajándékok csak a szeretet közegében válnak szolgálattá. Bármit teszel, a mozgatórugó legyen a szeretet.

1Kor 13,1-13

Igehirdető: Salánki István

 Technikai okok miatt az istentisztelet

sajnos csak mp3-ban elérhető.

Ezért szíves elnézésüket kérjük. 

2017. június 18. de. 11h

A pogány király és a szent próféta esete

Lehet, hogy egy pogány király adott esetben istenfélőbb mint a szent próféta és ősatya? Isten Abimeleknek jelenik meg álmában. Hogy lesz mégis hithős Ábrahámból?

1Mózes 20,1-18 

Igehirdető: Salánki István

Technikai okok miatt az istentisztelet

sajnos csak mp3-ban elérhető.

Ezért szíves elnézésüket kérjük. 

2017. június 18. du. 3h

Bűn, büntetés, kegyelem

Isten nem hagyhatja a bűnt  büntetés nélkül. De még haragjában is kegyelmes.

2Krón 28,1-15

Igehirdető: Salánki István

2017. június 11. de. 11h

Aggodalom és a megoldás

Lehet a hívők között egyet nem értés? Segít az aggodalom? Mi az igazi szelídség? Milyen ígéret kötődik az imádsághoz? Hallgasd meg az igehirdetést, és megtudod!

Filippi 4,1-9 

Igehirdető: Salánki István

2017. június 11. du. 3h

Segítő vagy távoltartó?

A körülötted élőket odavezeted az Úr Jézushoz vagy épp miattad fordunak el Istentől? Valódi önvizsgálat szükséges ehhez, akárcsak ahhoz, hogy meglásd, valójában mi a legnagyobb problémád!

Márk 2,1-12

Igehirdető: Salánki István

2017. június 4. de. 11h

A megígért ajándék

Jézus mennybemenetele után a tanítványoknak Jeruzsálemben kellett maradniuk amíg a Szentelket meg nem kapták. Pünkösdkor beteljesült az ígéret. És micsoda változást hozott az életükben!
ApCsel 2,1-13   

Igehirdető: Salánki István

2017. június 4. du. 3h

Egyszerű emberek és a Szentlélek ereje 

Péter és János gyógyítanak Jézus nevében. Bár a hatalmasságok el akarják őket hallgattatni, a Szentlélek ereje megállíthatatlan.
ApCsel 4,13-37   

Igehirdető: Salánki István

2017. május 28. de. 11h

Szentek legyetek!

Péter apostolt hibái ellenére is használni tudta az Úr, mert magáévá tette Jézus tanítását. És Te? Kész vagy arra, hogy Isten átformáljon?
1Péter 1,13-25    

Igehirdető: Salánki István

2017. május 28. du. 3h

A gyermek király reformációja

Jósiás király gyermekként került a trónra, de kereste Istent és megtisztította az országot a bálványimádástól. Ha keresed az Urat és kész vagy Őt szolgálni, akkor feladatot bíz Rád is!

2Krónikák 34,1-28     

Igehirdető: Salánki István

2017. május 21. de. 11h

Krisztus vére a mi életünk

A biológiai létünkhöz szükség van az ereinkben folyó vérre. Az örök élethez szükség van Krisztus kifolyt vérére.

Zsidók 9,11-28      1Péter 1,18-21     

Igehirdető: W.R. Chapman

Tolmácsol: Anikó Williams

2017. május 21. du. 11h

Krisztus mindenek felett

Krisztus gazdagsága és értünk való áldozata kikutathatatlan mélységű, mégis megismerhető és életünket megváltoztató tény.

1Péter 3,8-22   

Igehirdető: W.R. Chapman

Tolmácsol: Anikó Williams

2017. május 14. de. 11h

Az imádkozásban kitartóak legyetek!

Pál apostol tanácsai a Kolossébeli gyülekezetnek. Hogyan, kikért és miért imádkozzunk? Hogyan hirdethetjük a jó hírt az életünkkel?

Kolossé 4,1-9     

Igehirdető: Salánki István

2017. május 14. du. 3h

A kegyesség látszata

Az utolsó időkben élünk. Ne csak a mások életét vizsgáljuk meg, hanem a sajátunkat is és tanuljunk az Írásokból!

2Tim 3,1-17      

Igehirdető: Salánki István

2017. május 7.

Az Isten által választott vezető

4Mózes 17,16-28      

Igehirdető: Salánki István

2017. április 30.

Zakariás próféciája és a mennyei ruha

Zakariás 3,1-10      

Igehirdető: Salánki István

2017. április 23.

A gazdag ifjú: Jézus nem a hibát keresi Benned, de rámutat a hiányosságaidra. Tisztában vagy a Tiéddel? Kész vagy arra, hogy Jézus elé vidd és elkezdd az Urat követni?

Márk 10,17-27       

Igehirdető: Salánki István

2017. április 16.

Húsvét: A feltámadt Jézus Krisztus uralkodik a Te életedben?

János 20,1-31          

Igehirdető: Salánki István

2017. április 14.

Nagypéntek: Jézus az ellenségeiért imádkozott. Nem úgy nézett a kínzóira, hogy miattuk hal meg, hanem értük. Kegyelme Téged is vár! 

Lukács 22, 39-53

Lukács 23, 26-56          

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. április 9.

Cím: Virágvasárnap: Jézus mindent tud. Engeded, hogy megvizsgáljon, megtisztítson és átformáljon?

Alapige: Márk 11,1-19

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. április 2.

Cím: Jó úton rossz szívvel

Alapige: 4 Mózes 22

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 26.

Cím: Az Úrvacsoráról

Alapige: 1Kor 10,14-33

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 19.

Cím: Intelmek Timóteusnak és Neked

Alapige: 1Tim 6,1-16

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 12.

Cím: Kísértésben Jézussal

Alapige: Lukács 4,1-13

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 5.

Cím: Meghallgatott imádságok és egy elhívás

Alapige: 2Mózes 3,1-22

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. február 26.

Cím: Térjetek meg, elpártolt fiaim!

Alapige: Jeremiás 3,14-25

Igehirdető: Salánki István

Dr Tárcy Árpád gyülekezetünk alapító tagja volt, hosszú évekig tisztségviselő: presbiter, pénztáros, főgondok. Isten nyugosztalja!   

2017. február 20.

Dr Tárcy Árpád hálaadó istentisztelete

     2017. február 19.

     Mennyei istentisztelet

     Jelenések 5,1-14

     Salánki István

Dátum: 2017. február 12.

Cím: Téged fel akar majd támasztani?

Alapige: János 5,1-30

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. február 5.

Cím: Ne félj, mert….

Alapige: Ézsaiás 42,18-43,10

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 29.

Cím: Kik a boldogok?

Alapige: Máté 5,1-12

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 22.

Cím: Mára és Élim. Te hol vagy? 

Alapige: 2Mózes 15,22-29

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 15.

Cím: Életmód-változás Krisztussal

Alapige: Róma 8,1-17

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 8.

Cím: Isten átformál

Alapige: Efézus 1,1-23

Igehirdető: Salánki István

Gáspár Gyula 1956 óta volt gyülekezetünk  tagja és hosszú évekig tisztségviselő: pénztáros, főgondok. Isten nyugosztalja!

Dátum: 2017. január 7.

Alapige: János 14,1-11

Igehirdető: Salánki István

Búcsúbeszédek:

  • Pátkai Róbert ny. evangélikus püspök
  • B. Ferenc
Dátum: 2017. január 1.

Cím: Mi legyen az év első teendője?

Alapige: 2Krón 29,1-36

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016. december 25.

Cím:  Egy jól megtervezett utazás

Alapige: Máté 2,1-12

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016. december 24.

Cím: Isteni gyermek

Alapige: Lukács 1,26-45

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016. december 18.

Cím: Készülj, de ne csak az ünnepre!

Alapige: 2Péter 3,1-18

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016.december 17.

Cím: Karácsonyi istentisztelet Cardiffban

Alapige: Lukács 2,8-20

Igehirdető: Salánki István

Szervező: Balog Kata

Dátum: 2016. december 11.

Cím: Karácsonyi műsor

Igehirdető: Salánki István

Szereplők: gyülekezetünk kicsinyei, nagyjai

 Technikai okok miatt az istentisztelet

sajnos csak mp3-ban elérhető.

Ezért szíves elnézésüket kérjük. 

2017. június 18. de. 11h

A pogány király és a szent próféta esete

Lehet, hogy egy pogány király adott esetben istenfélőbb mint a szent próféta és ősatya? Isten Abimeleknek jelenik meg álmában. Hogy lesz mégis hithős Ábrahámból?

1Mózes 20,1-18 

Igehirdető: Salánki István

Technikai okok miatt az istentisztelet

sajnos csak mp3-ban elérhető.

Ezért szíves elnézésüket kérjük. 

2017. június 18. du. 3h

Bűn, büntetés, kegyelem

Lehet a hívők között egyet nem értés? Segít az aggodalom? Mi az igazi szelídség? Milyen ígéret kötődik az imádsághoz? Hallgasd meg az igehirdetést, és megtudod!

Filippi 4,1-9 

Igehirdető: Salánki István

2017. június 11. de. 11h

Aggodalom és a megoldás

Lehet a hívők között egyet nem értés? Segít az aggodalom? Mi az igazi szelídség? Milyen ígéret kötődik az imádsághoz? Hallgasd meg az igehirdetést, és megtudod!

Filippi 4,1-9 

Igehirdető: Salánki István

2017. június 11. du. 3h

Segítő vagy távoltartó?

A körülötted élőket odavezeted az Úr Jézushoz vagy épp miattad fordunak el Istentől? Valódi önvizsgálat szükséges ehhez, akárcsak ahhoz, hogy meglásd, valójában mi a legnagyobb problémád!

Márk 2,1-12

Igehirdető: Salánki István

2017. június 4. de. 11h

A megígért ajándék

Jézus mennybemenetele után a tanítványoknak Jeruzsálemben kellett maradniuk amíg a Szentelket meg nem kapták. Pünkösdkor beteljesült az ígéret. És micsoda változást hozott az életükben!
ApCsel 2,1-13   

Igehirdető: Salánki István

2017. június 4. du. 3h

Egyszerű emberek és a Szentlélek ereje 

Péter és János gyógyítanak Jézus nevében. Bár a hatalmasságok el akarják őket hallgattatni, a Szentlélek ereje megállíthatatlan.
ApCsel 4,13-37   

Igehirdető: Salánki István

2017. május 28. de. 11h

Szentek legyetek!

Péter apostolt hibái ellenére is használni tudta az Úr, mert magáévá tette Jézus tanítását. És Te? Kész vagy arra, hogy Isten átformáljon?
1Péter 1,13-25    

Igehirdető: Salánki István

2017. május 28. du. 3h

A gyermek király reformációja

Jósiás király gyermekként került a trónra, de kereste Istent és megtisztította az országot a bálványimádástól. Ha keresed az Urat és kész vagy Őt szolgálni, akkor feladatot bíz Rád is!

2Krónikák 34,1-28     

Igehirdető: Salánki István

2017. május 21. de. 11h

Krisztus vére a mi életünk

A biológiai létünkhöz szükség van az ereinkben folyó vérre. Az örök élethez szükség van Krisztus kifolyt vérére.

Zsidók 9,11-28      1Péter 1,18-21     

Igehirdető: W.R. Chapman

Tolmácsol: Anikó Williams

2017. május 21. du. 11h

Krisztus mindenek felett

Krisztus gazdagsága és értünk való áldozata kikutathatatlan mélységű, mégis megismerhető és életünket megváltoztató tény.

1Péter 3,8-22   

Igehirdető: W.R. Chapman

Tolmácsol: Anikó Williams

2017. május 14. de. 11h

Az imádkozásban kitartóak legyetek!

Pál apostol tanácsai a Kolossébeli gyülekezetnek. Hogyan, kikért és miért imádkozzunk? Hogyan hirdethetjük a jó hírt az életünkkel?

Kolossé 4,1-9     

Igehirdető: Salánki István

2017. május 14. du. 3h

A kegyesség látszata

Az utolsó időkben élünk. Ne csak a mások életét vizsgáljuk meg, hanem a sajátunkat is és tanuljunk az Írásokból!

2Tim 3,1-17      

Igehirdető: Salánki István

2017. május 7.

Az Isten által választott vezető

4Mózes 17,16-28      

Igehirdető: Salánki István

2017. április 30.

Zakariás próféciája és a mennyei ruha

Zakariás 3,1-10      

Igehirdető: Salánki István

2017. április 23.

A gazdag ifjú: Jézus nem a hibát keresi Benned, de rámutat a hiányosságaidra. Tisztában vagy a Tiéddel? Kész vagy arra, hogy Jézus elé vidd és elkezdd az Urat követni?

Márk 10,17-27       

Igehirdető: Salánki István

2017. április 16.

Húsvét: A feltámadt Jézus Krisztus uralkodik a Te életedben?

János 20,1-31          

Igehirdető: Salánki István

2017. április 14.

Nagypéntek: Jézus az ellenségeiért imádkozott. Nem úgy nézett a kínzóira, hogy miattuk hal meg, hanem értük. Kegyelme Téged is vár! 

Lukács 22, 39-53

Lukács 23, 26-56          

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. április 9.

Cím: Virágvasárnap: Jézus mindent tud. Engeded, hogy megvizsgáljon, megtisztítson és átformáljon?

Alapige: Márk 11,1-19

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. április 2.

Cím: Jó úton rossz szívvel

Alapige: 4 Mózes 22

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 26.

Cím: Az Úrvacsoráról

Alapige: 1Kor 10,14-33

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 19.

Cím: Intelmek Timóteusnak és Neked

Alapige: 1Tim 6,1-16

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 12.

Cím: Kísértésben Jézussal

Alapige: Lukács 4,1-13

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. március 5.

Cím: Meghallgatott imádságok és egy elhívás

Alapige: 2Mózes 3,1-22

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. február 26.

Cím: Térjetek meg, elpártolt fiaim!

Alapige: Jeremiás 3,14-25

Igehirdető: Salánki István

Dr Tárcy Árpád gyülekezetünk alapító tagja volt, hosszú évekig tisztségviselő: presbiter, pénztáros, főgondok. Isten nyugosztalja!   

2017. február 20.

Dr Tárcy Árpád hálaadó istentisztelete

     2017. február 19.

     Mennyei istentisztelet

     Jelenések 5,1-14

     Salánki István

Dátum: 2017. február 12.

Cím: Téged fel akar majd támasztani?

Alapige: János 5,1-30

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. február 5.

Cím: Ne félj, mert….

Alapige: Ézsaiás 42,18-43,10

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 29.

Cím: Kik a boldogok?

Alapige: Máté 5,1-12

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 22.

Cím: Mára és Élim. Te hol vagy? 

Alapige: 2Mózes 15,22-29

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 15.

Cím: Életmód-változás Krisztussal

Alapige: Róma 8,1-17

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2017. január 8.

Cím: Isten átformál

Alapige: Efézus 1,1-23

Igehirdető: Salánki István

Gáspár Gyula 1956 óta volt gyülekezetünk  tagja és hosszú évekig tisztségviselő: pénztáros, főgondok. Isten nyugosztalja!

Dátum: 2017. január 7.

Alapige: János 14,1-11

Igehirdető: Salánki István

Búcsúbeszédek:

  • Pátkai Róbert ny. evangélikus püspök
  • B. Ferenc
Dátum: 2017. január 1.

Cím: Mi legyen az év első teendője?

Alapige: 2Krón 29,1-36

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016. december 25.

Cím:  Egy jól megtervezett utazás

Alapige: Máté 2,1-12

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016. december 24.

Cím: Isteni gyermek

Alapige: Lukács 1,26-45

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016. december 18.

Cím: Készülj, de ne csak az ünnepre!

Alapige: 2Péter 3,1-18

Igehirdető: Salánki István

Dátum: 2016.december 17.

Cím: Karácsonyi istentisztelet Cardiffban

Alapige: Lukács 2,8-20

Igehirdető: Salánki István

Szervező: Balog Kata

Dátum: 2016. december 11.

Cím: Karácsonyi műsor

Igehirdető: Salánki István

Szereplők: gyülekezetünk kicsinyei, nagyjai