Videok

Videok

Hallgasd meg a templomunkban elhangzott igehirdetéseket!

Minden vasárnap délelőtt 11 órakor élő adásban jelentkezünk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon

2021. november 28.

Isten ismerete és magasztalása

Akinek hatalmas Istene van, annak az egész élete átértékelődik. Magasztaljuk Istent azért, aki Ő.

Alapige: 145. zsoltár

Igehirdető: Salánki István 

2021. november 21.   

Három testvér és a szolgálat

Szolgálsz azzal, ami Neked adatot? Tehetség, idő, figyelem, munka, anyagiak? És ha meginog a hited, tudod hová kell fordulni?

Alapige: János 12,1-11

Igehirdető: Salánki István 

2021. november 14.    

Élni vagy égni

Házasságban? Egyedül? Elváltan vagy özvegyen? Akárhogy vagy, ha Istennel jársz, élni fogsz, nem égni.

Alapige: 1Kor 7,1-16

Igehirdető: Salánki István 

2021. november 7.        

Fájdalmas találkozás

Megbocsátani azoknak, akik vesztedet akarták és bántottak és mindebben őszintén meglátni Isten tervét szinte lehetetlen. Csak az képes rá, akivel vele van az Úr, ahogy “az ÚR Józseffel volt”.

Alapige: 1Mózes 45,1-15

Igehirdető: Salánki István 

2021. október 31.         

Hithősök

A hitben megmaradni a megmaradás alapja. A hit nem látásból van, hanem az Istennel való kapcsolat eredménye. Legyenek példa számunkra az ősök, akik előttünk jártak!

Alapige: Zsidók 11,1-16

Igehirdető: Salánki István 

2021. október 17.         

Tó vagy pocsolya?

Az életed mire hasonlít? A tóra, melybe folyik az élő víz és tovább is adja vagy a pocsolyára, ami nem frissül? Vannak még várakozásaid a hétköznapokban is?

Alapige: ApCsel 3,1-10

Igehirdető: Salánki István 

2021. október 10.          

Sóhajtoztak…

Mikor sóhajtoztál utoljára az Úr után? A szabadulás csak a vágyakozás után jön.

Alapige: 1Sámuel7,1-17

Igehirdető: Salánki István 

2021. október 3. de. 11h              

Egyet tudok…

Egy ember, aki vakon élte az életét, testileg, lelkileg látó lett a Jézussal való találkozás után. Ezután tudta és hitte, hogy Jézus Krisztus az Ő személyes megváltója. El tudod mondani Te is, hogy “tudom, hogy az én megváltóm él”?

Alapige: János 9,1-41

Igehirdető: W.R. Chapman

Tolmácsol: Salánki Tünde 

2021. október 3. du. 3h              

Teljes és tökéletes

Isten nélkül az életünk “nem egész”, de a Krisztusban való hit teljessé és tökéletessé tesz.

Alapige: Kolossé 2,1-23

Igehirdető: W.R. Chapman

Tolmácsol: Salánki Tünde 

2021. szeptember 26.                

Mit veszel észre és mit viszel?

Mi az, amit meglátsz az emberekben? Mi az, amit adni szoktál? Meglátod a hitet és az igyekezetet? És hogy állsz a kritikával? Tanuljunk Jézustól most is, amikor “elment a maga városába”.

Alapige: Máté 9,1-8

Igehirdető: Salánki István 

2021. szeptember 19.                

Szoros kapu, keskeny út

Milyen úton jársz és mire, kire építed az életedet?

Alapige: Máté 7,13-29

Igehirdető: Salánki István 

2021. szeptember 12.                 

Egy nap és micsoda változás!

Valamit meghallani, megérteni, engedni, hogy megérintsen és válaszolni rá életet megváltoztató élmény. Elég hozzá egy nap. A mai nap ilyen lehet a számodra!
Alapige: ApCsel 2,1-47
Igehirdető: Andrew Birch, az Európai Missziós Szolgálat igazgatója. Tolmácsol: Salánki Tünde 

2021. szeptember 5.                           

Boldog ember az…

Isten törvénye a hívő ember számára nem teher hanem gyönyörűség.

Alapige: Zsoltárok 1,1-6

Igehirdető: Salánki István 

2021. augusztus 29.                           

Akit meg akartak félemlíteni

Az Isten szolgája az Istentől rábízott feladatát végezve számtlalan támadásnak volt kitéve. De Nehémiást nem lehett megfélemlíteni és eltántorítani hitétől és meggyőződésétől.

Alapige: Nehémiás 6,1-7,5

Igehirdető: Salánki István 

2021. augusztus 22. de.11h                       

Mi az életed cégére?

Mi jellemzi az életedet? A kérdőjel, a “kiadó” tábla vagy a kereszt jele? Nem mindegy sem most, sem az utolsó ítélet idején!

Alapige: Máté 12,22-24.38-50

Igehirdető: Dr Mike Daly 

2021. augusztus 22. du. 3h                        

Új és tökéletes

Jézus tudja mi a te szükséged – testi, lelki értelemben. Ha a közelében vagy és hallgatod, Ő megelégít, gyógyít és tanít. Újra és újra.

Alapige: Jelenések 21,1-27

Igehirdető: Dr Mike Daly 

2021. augusztus 15.                           

Visszatérő probléma, szükség és a megoldás

Jézus tudja mi a te szükséged – testi, lelki értelemben. Ha a közelében vagy és hallgatod, Ő megelégít, gyógyít és tanít. Újra és újra.

Alapige: Máté 15,29-39

Igehirdető: Salánki István 

2021. augusztus 8.                           

Angyalok és a makacs elit

Számtalan lehetőségük volt a megtérésre, mégis makacsok maradtak a zsidó vezetők. Az apostolok azonban engedelmesen és bátran hirdették az evangéliumot és ezt áldás kísérte.

Alapige: ApCsel 5,17-33

Igehirdető: Salánki István 

2021. augusztus 1.                           

Rosta és könyörgés

Amikor a próbák jönnek, az elhatározás nem elég, legyen az akármilyen őszinte is. Csak a könyörgés az, ami megtart.

Alapige: Lukács 22,24-38

Igehirdető: Salánki István 

2021. július 25.                           

Csábítja a szemet

 

Az ördög féligazságokkal és a tragikus következmények elhallgatásával csal minket tőrbe. A harmónia megbomlik, az élet fájdalmas és nehéz lesz. Isten ma Tőled is azt kérdezi: “Hol vagy?”

Alapige: 1Mózes 2,15-3,24

Igehirdető: Salánki István 

2021. július 18.                             

Buzgón és hittel

Nagy bajban nemcsak az megy át próbán, akivel történik, hanem a környezete is. Hitünk, imáink, békességünk válik nyilvánvalóvá vagy találtatik híjával.

Alapige: ApCsel 12,1-17

Igehirdető: Salánki István 

2021. július 11.                                

Most már tudom…

A sareptai özvegy “töréspontja” drasztikus volt. Téged mi vesz rá, hogy az Úr igéjét igaznak találd?

Alapige: 1Királyok 17,1-24

Igehirdető: Salánki István 

2021. július 4.                                

A hamis sáfár

Gondolj a jövőre és gazdálkodj jól azokkal a dolgokkal és emberekkel, amiket és akiket Isten Rád bízott.

Alapige: Lukács 16,1-12

Igehirdető: Salánki István 

2021. június 27.                                 

…és vele van az Úr

Saultól eltávozott az Úr lelke és az önsajnálat könnyei nem voltak elegendők a megtérésre. Dávid is vétkezett, de igaz bűnbánattal, alázatosan válaszolt a próféta intésére, ezért vele volt az Úr lelke. Te a bajoknak csak a tüneteit kezeled vagy a gyökerét?

Alapige: 1Sámuel 16,14-23

Igehirdető: Salánki István 

2021. június 20.                                  

Elesés, dorgálás, helyreállás és helyreállítás

Josafát hibát követett el, amivel bűnbe esett. De a dorgálásra megtért és helyreállította a népet is. Ha elesel, Te engeded, hogy Isten megfeddjen és helyreállítson? Eszköz leszel mások megtérésben?

Alapige: 2Krónikák 19,1-11

Igehirdető: Salánki István 

2021. június 13.                                      

Zúgolódás és szolgálat

Az első helyen az imádság és az Ige áll, utána jöhet a szolgálat. Zúgolódás helyett pedig szeretetteljes megoldásokra kell törekednünk.

Alapige: ApCsel6,1-7

Igehirdető: Salánki István 

2021. június 6.                                     

Az a neved, hogy élsz, pedig….

Az Úr arra hív, hogy ébredj fel és másokat is erősíts.

Alapige: Jelenések 3,1-6

Igehirdető: Salánki István 

2021. május 30.                                             

Hiúság és hazugság

A hívő embert nem a külső támadás, hanem a belső bűn teszi tönkre. Isten az első gyülekezet életében nyilvánvalóvá tette, hogy nem tűri a bűnt.

Alapige: ApCsel 5,1-16

Igehirdető: Salánki István 

2021. május 23. Pünkösd                                       

Odaszánás, ajándék és gyümölcs

A Szentlélek ajándéka azoknak adatik, akik az Úrnak szánják az életüket.

Alapige: ApCsel 2,1-13

Igehirdető: Salánki István 

2021. május 16.                                       

Ahogy Jézus imádkozik

A “Miatyánk”-ot gondolkodás nélkül el tudjuk mondani. De úgy nem érdemes….

Alapige: Lukács 11,1-13

Igehirdető: Salánki István 

2021. május 9.                                       

Ami a szívben van

Olyan Urunk van, aki nem azt nézi, amit a tükör mutat vagy akár a legközelebbi szeretteink is látnak. Ő a szívünket vizsgálja és úgy hív el az Ő szolgálatára.

Alapige: 1Sámuel 16,1-13

Igehirdető: Salánki István 

2021. május 2.                                                 

Isten megajándékozza Ábrahámot

Isten kegyelmesen beszél Ábrahámmal. Neki és Sárának új nevet ad, gyermekáldást és örök szövetséget ígér.

Alapige: 1Mózes 17,15-22

Igehirdető: Salánki István 

2021. április 25.                                                  

Ha vizen kelsz át…

Emberi szemmel nézve áthághatatlan probléma előtt áll a nép, ám Isten az életveszélyes helyzetben csodálatos menekvést készített. Ez az Isten nem változott, ma is, téged is meg tud menteni.

Alapige: Józsué 3,1-17

Igehirdető: Salánki István 

2021. április 18.                                                    

A szeretet rendje

Isten, aki a hajunk szálát is számon tartja, szerető gondoskodással vesz körül. Ugyanakkor azt kéri és várja, hogy Ő legyen az első az életünkben. És ha ez megtörténik, másokat is jobban tudunk szeretni.

Alapige: Máté 10,29-42

Igehirdető: Salánki István 

2021. április 11.                                                    

Bocsánat és megtérés

A bocsánatkérés jó dolog, de őszinte megbánás és változás nélkül nem sokat ér. A megoldás az Isten szerinti megtérés, Krisztus megváltó kegyelme által.

Alapige: Ézsaiás 1,18-31

Igehirdető: Salánki István 

2021. április 4.                                                       

Legyőzte!

Krisztus legyőzte a halált, hogy nekünk is helyünk legyen a mennyben. A feltámadásnak ezzel a reménységével ünnepeljünk és éljük hétköznapjainkat is!

Alapige: Lukács 24,1-12

Igehirdető: Salánki István 

2021. április 2.                                                       

Érted történt

Jézus Krisztus értünk történt szenvedése és kereszthalála számodra is a bűneidből való váltságot jelenti és az örök életet. Megnyitod előtte a szívedet?

Alapige: Lukács 23,1-56

Igehirdető: Salánki István 

2021. március 28.                                                        

Királyod érkezik hozzád

Olyan Istenünk van, aki emberré lett, hozzánk hajol és keres bennünket, várva, hogy elismerjük magunk fölötti királyi hatamát és elfogadjuk szabadító kegyelmét.

Alapige: Máté 21,1-17

Igehirdető: Salánki István 

2021. március 28.                                                                                        

Superbook

Az utolsó vacsora

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. március 21.                                                            

Elismerés és figyelmeztetés

János apostol elismerő és figyelmeztető szavai Krisztusi szeretetből fakadnak. Az Igazság ismerete  segít felismeri a tévtanítókat.

Alapige: János 2. levele

Igehirdető: Salánki István 

2021. március 21.                                                                                        

Superbook

A veremben

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. március 14.                                                             

Isten-tisztelet

A szövetség ládája jelképezte Isten jelenlétét. A Neki járó tisztelet hiánya következményekkel jár.

Alapige: 1Sámuel 6,1-21

Igehirdető: Salánki István 

2021. március 14.                                                                                        

Superbook

Óriás-kaland

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. március 7.                                   

Szeretettel győzd le ellenségedet!

Dávid nagyon szorult helyzetben is Isten szerint cselekedett, nem az emberek “logikus” tanácsát követte.

Alapige: 1Sámuel 24,1-23

Igehirdető: Salánki István 

2021. március 7.                                                                                        

Superbook – Kezdetben

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. február 28.                                   

Ha beteg vagy

Az első lépés a beismerés, majd segítséget kérsz és kitartóan várod a gyógyulást. A teljes megoldás azonban csak akkor jön, amikor “az irgalmasság tavánál” Jézussal találkozol és Ő megszólít.

Alapige: János 5,1-15

Igehirdető: Salánki István 

2021. február 28.                                    

Lelki vitaminok – B5

 

Bizonyságtétel

Vasárnapi iskolai tanítás gyerekeknek

 

2021. február 21.                                   

Szeretetből megtartani

A Szentlélek ereje, a szeretetből megtartott parancs, az Atya dicsősége, emberfeletti békesség … Jézus készíti tanítványait az előttük álló megpróbáltatásokra.

Alapige: János 14,12-31

Igehirdető: Salánki István 

2021. február 21.                                   

Lelki vitaminok – B4

Bűnvallás

Vasárnapi iskolai tanítás gyerekeknek

 

2021. február 14.                                   

Egység Istentől

A fogságba szakadt, büntetés alatt lévő népnek bűnbánattal és alázattal kell Istenhez fordulnia. Csak az Úr tud helyreállítani, megáldani, egységet formálni.

Alapige: Ezékiel 37, 15-28

Igehirdető: Salánki István 

2021. február 14.                                   

Lelki vitaminok – B3

Barátok

Vasárnapi iskolai tanítás gyerekeknek

 

2021. február 7.                                    

Kérdésre kérdés

Jézus és az írástudók… két kérdés, amikre egyértelmű a válasz, kimondani mégsem képesek azok, akik nem akarják beismerni a nyilvánvalót. Te mit teszel, amikor Isten igazságai nyilvánvalók? Elfogadod vagy elutasítod?

Alapige: Márk 11,27-33

Igehirdető: Salánki István 

2021. február 7.                                    

Lelki vitaminok – B2

Beszélgetés Istennel

Vasárnapi iskolai tanítás gyerekeknek

 

2021. január 31.                                    

Fogságban, mégis áldottan

Dániel és három társa idegen országban, a családtól távol is megmaradtak Isten parancsa mellett. Végezték ugyan a feladatukat, tanultak, dolgoztak, de “nem szennyezték be magukat”. Ezért az Úr melléjük állt és csodát tett velük fizikailag és előrehaladásban is. Te Rá tudod magad bízni Istenre a nehéz helyzetekben?

Alapige:

Dániel 1,1-21

Igehirdető: Salánki István

2021. január 31.                                    

Lelki vitaminok – B1

Bibliaolvasás

Vasárnapi iskolai tanítás gyerekeknek

 

2021. január 24.                                   

Amit megtanultak és amit nem

Az özönvíz után az emberek tanultak az ítéletből. De nem mindent, nem eleget.

Alapige:

1Mózes 11,1-9

Igehirdető: Salánki István

2021. január 24.                                    

A Magvető példázata

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. január 17.                                    

Lelki élmény és a hétköznapok

Előfordult már, hogy egy felemelő lelki élmény után a hétköznapok kudarcaiba csöppentél? Ezekben a helyzetekben (is) Jézus az egyedüli megoldás.

Alapige:

Lukács 9,37-43 Márk 9,14-29, Máté 17,14-21

Igehirdető: Salánki István

2021. január 17.                                   

József

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. január 10.                                   

Sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki

A baj valós. A próba hosszú. A sebeket évtizedek múlva is felszaggatják. De Isten jelenléte és áldása mindebben jelen van és az egyén, a család, a népek javára munkálkodik.

Alapige: 1Mózes 50,15-26

Igehirdető: Salánki István

2021. január 10.                                   

Mary Jones Bibliája

Vasárnapi iskolai történet gyerekeknek

 

2021. január 3.                                   

Noé idejében és ma is…

A világ romlott. Az ítélet jön. Isten kegyelme Noét a bárkán keresztül mentette meg, nekünk pedig Krisztusban ad menekvést.

Alapige: 1Mózes 6,9-22

Igehirdető: Salánki István

2020. évi igehirdetések

2020. december 27.                                   

Imádat vagy nyugtalanság?

Krisztus személye a bölcseket imádatra indította, Heródes viszont a személye elleni fenyegetésnek érezte. Te hogy ismered Jézus? Úgy, mint aki elvenni akar vagy úgy, mint aki adni?

Alapige: Máté 2,1-12

Igehirdető: Salánki István

2020. december 26.                                   

Amint meg van írva

Isten valósággá vált ígérete… a Szentlélek indítása… szívünk gondolata… Mindennek a középpontjában az Úr Krisztus áll 2000 éve és ma is.

Alapige: Lukács 2,21-40

Igehirdető: Salánki István

2020. december 24.                                   

Velünk az Isten

Bajban, megpróbáltatásban, megaláztatásban de leginkább a bűnnel való harcban “velünk az Isten” az ő földre jött, egyszülött fiában, Jézus Krisztusban.

Alapige: Máté 1,18-25

Igehirdető: Salánki István

2020. december 20.                                   

Víz fakad a pusztában

A fogságban, a tehetetlenségbe beletörődve élt a nép amikor Isten szava virágzó jövőt, utat és védelmet ígért.

Alapige: Ézsaiás 35,1-10

Igehirdető: Salánki István

2020. december 13.                                   

Készenlét és szolgálatkészség

Legyünk készen az Úr Jézus befogadására!

Alapige: Lukács 2,1-20

Igehirdető: Salánki István

2020. december 6.                                   

Tervez, kijelent, véghezvisz 

Isten az Ő tökéletes terveit prófétákon, angyalokon illetve a Szentíráson keresztül jelentette ki. Mindezeket a tökéletes időben és módon teljesítette be. Megpróbáltatásban, várakozásban, bánatban és örömben: járj az Úr útján!

Alapige: 1Mózes 21,1-8

Igehirdető: Salánki István

2020. november 29.                                   

Szent, szent, szent 

A szent Isten jelenlétében nincs lehetőség másra, mint saját bűnös voltunkat felismerve, térde esni.

Alapige: Ézsaiás 6,1-8

Igehirdető: Salánki István

2020. november 29.                                   

Jákób hazatérése

Sok hosszú év után vajon hogyan fogadja Ézsau Jákóbot? A mai történetben meglátjuk, Isten hogy készíti elő ezt a nehéz találkozást.

Tanító: Wéber-Görög Zita

Ének: Hanna, Domi, Emma

Válaszolnak: Bianka, Nándi, Ildikó, Kristóf,  Mia

2020. november 22.                                   

Újíts meg bennünket!

A belső megújulás az, amire mindannyiunknak szüksége van, és az, amire valójában mindannyian vágyunk! Így ad Isten szabadulást és áldást.

Alapige: Zsoltárok 80,1-20

Igehirdető: Salánki István

2020. november 22.                                   

Az aranyszabály

Amikor a csalót is becsapják, itt az ideje, hogy Istenre bízzuk az életünket és megtanuljuk az aranyszabályt.

Tanító: Vaskó Rita

Ének: Hanna, Domi, Emma, Beni, Bella

Válaszolnak: Rebeka, Kata, Márk, Bogi, Csabi

2020. november 15.                                   

Kinek a szava fontos?

Ha az Úr szava szól, bűnösök megtérnek, életek megváltoznak és a helyünkre kerülünk.
Alapige: Lukács 3,1-20

Igehirdetés: Salánki István Igeolvasás: Mezeiné Bojtor Csilla
Zene, ének: Géczi Renáta, Fánczó Anna
2020. november 15.                                   

Egy tál lencse és egy csaló fiú 

Csalással gyors eredményeket lehet elérni, de utána sok baj következik!

Tanító: Antal Erzsébet

Ének: Lili, Lizi, Gréti

Válaszolnak: Eleonóra, Lili, Lizi, Gréti

2020. november 8.                                   

Hűséged mint a harmat?

Isten hűsége és irántunk való szeretete megmagyarázhatatlanul végtelen. De a Te hűséged vajon milyen? Mint a reggeli felhő? Vagy a korán tűnő harmat?
 
Igehirdetés: Salánki István Igeolvasás: Rapinec Volodia
Zene, ének: Posz Vilmos
2020. november 8.                                   

Bölccsé teszlek                          

Tevék, egy engedelmes és bölcs szolga, egy kút és egy csinos, okos fiatal lány a mai történetünk főszereplői. De a tanulság az, hogy csak Isten tud minket a jó úton vezetni és bölcsességgel megáldani.

Tanító: Varga Réka

Válaszolnak: Remig, Palkó, Zente

Ének: Hanna, Domi, Emma 

2020. november 1.                                   

Harcok útközben

Az ígéret földje felé tartó úton is vannak harcok. Fel vagy rá készülve? Tudod, hogy csak az Úrral, az Előtte való imádsággal, a Benne való hitben és a Neki való engedelmességgel lehet győzni?

Alapige: Józsué 6,1-20

Igehirdető: Salánki István

2020. október 25.                                   

A kitartó könyörgő

Könyörögsz azokért, akik nem tudnak vagy nem akarnak imádkozni? Jézus hallja és végül meghallgatja a kitartó és alázatos közbenjárást!

Alapige: Máté 15,21-28

Igehirdető: Salánki István

2020. október 18.                                   

Veszteség és a Teremtő

 Jób mindent elvesztett, ami és aki számított neki és kétségbeesett kérdéseire Isten hallgat. Végül, amikor megszólal, nem azt mondja, amire mi, emberek számítanánk.

Alapige: Jób 42,1-16

Igehirdető: Salánki István

2020. október 11.                                   

Tudom, hol van a lakóhelyed

 Isten pontosan ismeri a körülményeinket, az erősségeinket és a gyengeségeinket. Megszólít, megdícsér és megfedd, az ítéletet és a jutalmat is elénk tárva.

Alapige: Jelenések 2,12-17

Igehirdető: Salánki István

2020. október 4.                                   

Értékeled azt, amid van?

Isten számtalan jóval megáld bennünket de megpróbáltatásokat is megenged az életünkben. Jóért és rosszért egyaránt meg kell tanulnunk hálát adni! A Biblia igazságait nem elég ismerni, gyakorolni is kell azokat!

Alapige: Róma 5,1-11

Igehirdető: Salánki István

2020. szeptember 27. de.11h                                   

Táplálék, vezetés, örök élet            

Akinek az Úr a pásztora, annak nemcsak jelen szükségletei, hanem a jövője is biztos kezekben van.

Alapige: Zsoltárok 23,1-3 János 10,1-11
Igehirdető: Rev Abraham Thomas
Tolmácsol: Anikó Williams

2020. szeptember 27. du.3h                                   

Völgyek és a pásztor               

 Sötét völgyeken keresztülhaladva is biztos támasz a jó pásztor, aki ha kell, vesszővel és bottal tart a helyes úton.

Alapige: Zsoltárok 23,1-3 János 10,1-11
Igehirdető: Rev Abraham Thomas
Tolmácsol: Anikó Williams

2020. szeptember 20.                                    

Isten kegyelméből az elmúlt évben megújult templomunk épülete. Hálaadó istentiszteleten köszöntük meg az Úr jóságát és adományozóink bőkezűségét. Ünnepi beszédet mond dr. Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete. 

  Alapige: Ezékiel 43,1-12

Igehirdető: Salánki István

2020. szeptember 13.                                   

Istentisztelet Az Angliai Magyar Református Egyházban

Alapige: Lukács 16,19-31

Igehirdető: Salánki István

2020. szeptember 6.                                      

Istentisztelet Az Angliai Magyar Református Egyházban

Alapige: Lukács 18,9-14

Igehirdető: Salánki István

2020. augusztus 30.                                   

Istentisztelet Az Angliai Magyar Református Egyházban

Alapige: Róma 13,8-14

Igehirdető: Salánki István

2020. augusztus 23.                                   

Istentisztelet Az Angliai Magyar Református Egyházban

Alapige: Józsué 7-8

Igehirdető: Salánki István

2020_julius_12 2020. július 12.                                   

Kérni taníts

Kérni is meg kell tanulni. Alázattal, bűnbánattal, követelőzés nélkül.

Máté 7,7-12

Igehirdető: Salánki István

julius_12 2020. július 5.                                   

Erős város

Isten készíti az erős várost, a mennyei Jeruzsálemet. Hála és bűnbánat az, amire az Úr hív bennünket.

Ézsaiás 26,1-21

Igehirdető: Salánki István

2020. június 28.                                    

Lovat lovasával a tengerbe vetett

Lehetetlen helyzetből, a biztos pusztulásból mentette meg az Úr az Ő népét. Mózes a harcos, vitéz Istenről énekel a kettényílt majd az ellenség fölött összezárult Vörös tenger partján.

2Mózes 15,1-27

Igehirdető: Salánki István

2020. június 28. Nincs személyválogatás                                     

Péter furcsa látomás alapján tanulta meg, hogy Isten előtt mindenki egyforma.

Tanító: Balogh Gyöngyi

Válaszol: Eleonóra, Máté

Ének: Hanna, Domi és Emma 

2020. június 21.                                     

Vakság

Mielőtt fizikailag megvakult volna, Sámson már réges régen vak volt – lelkileg. De mielőtt elítélnénk, nézzünk magunkba: bennünket vajon mi tart fogva?

Bírák 16,4-21

Igehirdető: Salánki István

2020. június 21.Bátorság és engedelmesség                                     

Csodák és börtön, követők és ellenségek vártak az apostolokra amikor a Szentléleknek engedelmeskedve hirdették Jézus Krisztus evangéliumát.

Tanító: Varga Réka

Válaszol: Rebeka

Ének: Hanna, Domi és Emma 

2020. június 14.                                     

Önző böjt és tíz áldás

A 70 éve fogságban lévő népnek Isten az elnyomás helyett szabadságot, sanyargatás helyett virágzást, megvetettség helyett megbecsülést, böjt helyett örömünnepet ígért – ha szeretik az igazágot és békességet.

Zakariás 8,1-23

Igehirdető: Salánki István

2020. június 14.                                     

Hintó, papírtekercs, és a Szentlélek      

Fülöpöt Isten Szentlelke egy főúri hintóhoz vezette, ahol Jézus Krisztusról tett bizonyságot.

Tanító: Vaskó Rita

Válaszolnak: Bogi, Csabi

Ének: Hanna, Domi és Emma 

istentisztelet_2020_jun_7 2020. június 7.                                     

Kegyelemből, nem érdemből

Jézus és egy elkeseredett anya találkozása rádöbbenthet bennünket arra, hogy nekünk sem “jár” semmi, de Jézus az Ő szerető kegyelmével lehajol hozzánk és megoldást ad a bajunkra.

Márk 7,24-30

Igehirdető: Salánki István

vasisk_2020_jun_7 2020. június 7.                                     

Amim van, azt adom…      

Fontos leckét tanulhatunk Pétertől, aki nem pillatanyi megoldást nyújt a béna embernek, hanem  Jézus nevében talpra állítja.

Tanító: Magyar-Furulyás József

Válaszolnak: Beni, Ildikó és Kristóf

Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Domi és Emma 

istentisztelet_2020_maj_31 2020. május 31.                                     

Pünkösd 2020

Jézus Krisztus elküldte a megígért vígasztalót, a Szentlelket, aki erővel és bátorsággal ruházta fel az apostolokat.

ApCsel 2,1-13

Igehirdető: Salánki István

Vas_isk_2020_maj_31 2020. május 31. Erőt kaptok                                     

Az Úr Jézus mennybemenetele után elküldte a Pártfogót, a Szentlelket, aki mennyei erővel ruházta fel a tanítványokat.

Tanító: Vaskó Rita

Válaszolnak: Beni, Bella, Lili, Lizi, Gréti, Eleonóra, Szidi, Nóri, Andika

Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Domi és Emma 

2020. május 24.                                     

Hogy helyet készítsen

Az Úr Jézus felment a mennybe, hogy helyet készítsen nekünk. De nem hagyott magunkra: elküldte a Szentlelket, hogy jelenléte minden nap valós legyen számunkra.

Lukács 24,50-53

ApCsel 1,1-14

Igehirdető: Salánki István

2020. május 24.                                     

Homok és kőszikla
Két ház példáján keresztül tanít bennünket az Úr Jézus arra, hogy csak Isten Igéjére érdemes építeni az életünket!

Tanító: Salánki Tünde

Válaszolnak: Bianka és Nándi

Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Domi és Emma 

2020. május 17.                                     

Viharban

Hiába volt csodákkal teli a nap ha éjszaka körülvesznek és szinte elnyelnek a hullámok. De az Úr Jézus csodában, viharban egyaránt jelen van.

Máté 14,22-33

Igehirdető: Salánki István

2020. május 17.            Bűn és feladat
Péter hatalmasat hibázott, amikor letagadta, hogy ismeri Jézust. De Az Úr Jézus még ilyen nagy bűnt is meg tud bocsátani. Sőt! Feladatot bízott Péterre!
Tanító: Schoblocher Judit                                       

Válaszolnak: Remig, Palkó, Zente

Ének: Hanna, Domi, Emma 

2020. május 10.                                       

Isten megoldása

Amikor Ezékiás király lehetetlen helyzetbe került, letette Isten elé a problémát, és Tőle várta a megoldást. Így menekült meg népével együtt.

Ézsaiás 36-37

Igehirdető: Salánki István

2020. május 10.Felment a mennybe                                       

Az Úr Jézust felhő takarta el a tanítványok szeme elől. Ő ma is él! Nem látjuk, mégis hiszünk benne!

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Tanító: Varga Réka

Válaszolnak: Hajnika, Kata, Máté

Ének: Hanna, Dominik és Emma

2020. május 3.
Anyák napi műsor                                       

 

A szokásos templomi ünnepély helyett fényképekkel és videófelvételekkel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. 

Összeállította: Salánki Tünde

2020. május 3.                                       

Megtette, ami tőle telt

Mária szolgálata szeretetből fakadt és talán túlzásnak tűnhet. De tudtán kívül tettének sokkal nagyobb jelentősége lett, mint gondolta volna.

Márk 14,1-9

Igehirdető: Salánki István

2020. május 3.               Tudták!                                       

Éjszakai halászás, közös reggeli, építő beszélgetés. Jézus ismét megjelenik tanítványainak, és csodát tesz.

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Tanító: Balogh Gyöngyi

Kézművesség: Sára

Válaszolnak: Eleonóra, Bogi, Csabi

Ének: Hanna, Dominik és Emma

2020_apr_26_YouTube 2020. április 26.                                       

Félelemtől szolgálatig

Először félt, mégis ment, majd amikor megtörtént életében a csoda, bátor és szolgáló emberré vált Nikodémus. 

János 3,1-21

Igehirdető: Salánki István

Vasisk_2020_apr_26 2020. április 26.                                       

Mégis hisznek!

Tamás nem hitt, csak a saját szemének. De megtanulta azt, ami ma is igaz: az Úr Jézus akkor is velünk van, amikor nem látjuk. 

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Tanító: Magyar-Furulyás József Kézművesség: Magyar-Furulyás Mónika Válaszolnak: Magyar-Furulyás Ildikó és Kristóf Ének: Kappéter Hanna, Dominik és Emma

2020_apr_19 2020. április 19.
Ahonnan nincs visszaút                                        

Az utolsó ítélet valóban az utolsó. Onnan nincs visszaút. Dönteni most kell. Válaszd a Krisztusban való hitet!

Máté 25,31-46

Igehirdető: Salánki István

Vasisk_2020_apr_19 2020. április 19.                                       

Maradj velünk!

Az Emmausi tanítványok

Online vasárnapi iskolai foglalkozás

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Tanító: Varga Réka

Ének: Kappéter Hanna, Dominik és Emma
Válasz, ének: Goschy Lili, Lizi, Gréti, Szász Nóra

2020_apr_12 2020. április 12.
Húsvét vasárnap                                       

Jézus feltámadása a mi reményünk és bizonyosságunk az örök életre.

Márk 16,1-13

Igehirdető: Salánki István

Feltámadott! 2020. április 12.                                       

Feltámadott!

Tanítás, ének és kézművesség mivel a koronavírus miatt személyesen nem jöhetnek a gyerekek templomba.

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Tanító: Schoblocher Judit

Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Dominik és Emma
Válaszolnak: Agócs Remig, Palkó és Zente

2020_apr_10 2020. április 10.                                       

Nagypéntek

A lélek kész, de a test erőtlen. Egyedül Jézus Krisztus áldozata tökéletes. Az Ő szenvedése önkéntes volt, és irántad való szeretetből fakadt.

Márk 14,32-15,47

Igehirdető: Salánki István

Codaklikk_Bator_kotlos 2020. április 10.
A bátor kotlós                                       

A bátor kotlós története  a nagypénteki igazságokat hozza közel a gyerekekhez.

 

Forrás: Csodaklikk, ahol további érdekes videók, feladatok találhatók

2020_apr_5 2020. április 5.                                       

Virágvasárnap

Jézus példát mutat: alázatra, szeretetre, szolgálatra. Ugyanakkor önvizsgálatra hív, hogy mi az az életünkben, ami nem odavaló.

Máté 21,1-17

Igehirdető: Salánki István

2020. április 5.                                       

Szolga-király

Tanítás, ének és kézművesség mivel a koronavírus miatt személyesen nem jöhetnek a gyerekek templomba.

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Aranymondás

Párkereső memóriajáték

Szókereső

Tanító: Vaskó Rita
Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Dominik és Emma
Válaszolnak: Magyar-Furulyás Ildikó és Kristóf

2020_marc_29 2020. március 29.
Próba idején                                       

“Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot…” Próbára tehet minket is, hogy meglássa és főleg, hogy mi meglássuk, ki van az első helyen a szívünkben.

1Mózes 22,1-19

Igehirdető: Salánki István

VasIsk_2020_marc_29 2020. március 29.                                       

A csodálatos halfogás  Lukács 5,1-11

Tanítás, ének és kézművesség mivel a koronavírus miatt személyesen nem jöhetnek a gyerekek templomba.

Az info@reflondon.hu címen várjuk az alkotásokról készült fényképeket!

Tanító: Balogh Gyöngyi
Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Dominik és Emma
Válaszolnak: Imre Bianka és Nándor

2020_marc_22 2020. március 22.
Istentisztelet – Első adásunk a koronavírus idején                                       

A boldogság és a békesség egyedül Istentől jöhet, a külső körülmények ellenére is!

Máté 5,1-12

Igehirdető: Salánki István

Vasarnapi_iskola_2020marc22 2020. március 22.                                       

A kánai mennyegző  János 2,1-12

Tanítás, ének és kézművesség mivel a koronavírus miatt személyesen nem jöhetnek a gyerekek templomba.
Az info@reflondon.hu címen várjuk a részvételről és az alkotásokról készült fényképeket!
Tanító: Salánki Tünde
Ének: Kappéter Boglárka, Hanna, Dominik és Emma
Szereplők: Salánki Anna, Áron és Sára

2020_marc_15
2020. március 15.
A legnagyobb érték
Isten titka a legnagyobb érték, amit továbbadhatunk másoknak. A nehéz idők alkalmat adnak arra, hogy az Úrra irányítsuk a figyelmet.

1Kor 4,1-21

Igehirdető: Salánki István
2020. március 8.
A megbízó ajándéka
Isten uralkodik, és számon kér, de ha “együtt dobban Vele a szíved”, akkor a munkádnak szép eredménye van, és jutalmad bőséges.

Lukács 19,11-27

Igehirdető: Salánki István
2020_marc_1
2020. március 1.
A kútnál
Sem a siker, sem a fáradtság, sem az elvárások, sem a szokások, sem egy nyilvánosan bűnös élet nem akadályozták meg Jézust, hogy egy megmentésre szoruló lélekkel foglalkozzon.

János 4,1-41

Igehirdető: Salánki István
2020_febr_16
2020.február 16.
Akik nem érdemlik meg
Rossz szomszéd? Kibírhatatlan főnök? Bosszantó rokon? A hívők atyja, Ábrahám arra ad példát, hogy a saját magunkért való ima mellett hogyan járjunk közben azokért, akikről úgy gondoljuk, egyáltalán nem érdemlik meg.

1Mózes 18,22-33

Igehirdető: Salánki István
2020_febr_9
2020.február 9.
Vakon is látók
A vakok felismerték, hogy Jézus a Krisztus, még mielőtt a szemük megnyílt volna és kitartóan hívták azt, akiről tudták, fizikailag is meg tudja őket gyógyítani. Az Úr Téged is egésszé akar tenni.

Máté 20,29-34

Igehirdető: Salánki István
2020_febr_2
2020. február 2.
Hogyan éred el céljaidat?
Ez a pogány százados példakép lehet számunkra arról, hogyan szeressük ellenségeinket, hogyan szolgáljunk, higgyünk és tegyük mindezt alázattal.

Lukács 7,1-10

Igehirdető: Salánki István
2020_jan_26
2020. január 26.
A múlt vétkei
Évtizedes terhek nyomnak? Isten megbocsátása teljes és végleges. Kövesd a József példáját az Úrra való hagyatkozás és a megbocsátás terén!

1Mózes 50,15-26

Igehirdető: Salánki István
2020. január 19.
Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek
Az Úr figyeli az Ő népét, várja imádságainkat, alázatos bűnbánatunkat, és kész helyreállítani. De van hatalma haragját is kinyilvánítani, ha elfordulunk Tőle.

2Krónikák 7,11-22

Igehirdető: Salánki István
2020. január 12.
Két “tűz” között
Ha előtted a tenger, mögötted egy hadsereg, nincs remény. Kivéve, ha az Úr harcol érted! Veszteg maradni vagy indulni? Ehhez isteni bölcsesség kell! De az is lehet, hogy azt a hibát követed el, amit az egyiptomiak…

2Mózes 14,15-31

Igehirdető: Salánki István
2020_jan_5
2020. január 5.
Mire legyen gondod az új évben?
Pál arra inti Timótesut, hogy hittel és tiszta Igével táplálkozzon. Az új évben Te is erre törekedj! Ma is vannak “vénasszonyos mesék”! Ezek helyett az Úrral töltsd az időt!

1Tim 4,6-16

Igehirdető: Salánki István

2019. évi igehirdetések

2019_dec_29
2019. december 29.
Romlás és védelem
Dúl a harc jörülötted? Romlást látsz és hanyatlást? Az Úr minden körülmény ellenére is meg tudja védeni az Ő népét.

Jeremiás 46,27-28

Igehirdető: Salánki István
2019_dec_26
2019. december 26.
Várakozás és beteljesedés
Simeon és Anna hitték, hogy meglátják a Krisztust. A gyermek Jézus érkezésével reményük valósággá vált. Számodra valóság Jézus Krisztus személye? Szemeid meglátták már az Isten üdvösségét?

Lukács 2,21-40

Igehirdető: Salánki István
2019_dec_24
2019. december 24.
Csodálatos
Ézsaiás évszázadokkal hamarabb megjövendölte a Messiás érkezését, az Ő tulajdonságait és értünk való tetteit. Ismerd fel Őt mint megváltódat, hogy élhess!

Ézsaiás 9,1-6

Igehirdető: Salánki István
2019_dec_22
2019. december 22.
Szeretet és alázat
Jézus és Péter beszélgetése tanulság számunkra a szeretet, az alázat, a helyreállítás és a küldetés tekintetében.

János 21,15-19

Igehirdető: Salánki István
2019_dec_15
2019. december 15.
Az élet örömei
Karácsonykor a testté lett Isten öröme tölt be bennünket, húsvétkor a feltámadott Krisztus öröme. A jó hírt mindkét esetben angyalok hirdetik. Neked mit mondana az angyal, ha veled beszélne?

Máté 28,1-10

Igehirdető: Salánki István
2019_dec_8
2019. december 8. Karácsonyi áhitat
Alázatosan vagy gőgösen?
Isten az Ő tervében fel tud és fel akar használni Téged is. Alázatosan vagy gőgösen fogadod?

Lukács 2,1-20

Igehirdető: Salánki István
2019_nov_24
2019. november 24.
Bűnbánat vagy megkeményedés?
Heródes bűnét bűnnel tetézte. Ha Hozzád szól az Úr, hajlandó vagy meghallani? Bűnbánatra indít vagy megkeményít?
Máté 14,1-12
Igehirdető: Salánki István
2019_nov_17
2019. november 17.
Szálkák és gerendák
A Hegyi Beszédben Jézus örökérvényű tanítása hangzik el.
Lukács 6,37-49
Igehirdető: Salánki István
2019_nov_10_du
2019. november 10. du.3h
Bepillantás a mennybe
Engedjük, hogy az Ige felébressze menyországi iránti vágyakozásunkat. Csak ebben a várakozásban élhetjük megfelelően földi életünket.
Jelenések 22,1-5
Igehirdető: Kelemen Sándor, a Marosvásárhelyi Baptista Gyülekezet lelkipásztora
2019_nov_10_de
2019. november 10. de.11h
Az evangélium az Írások szerint
Pál apostol az 1Kor 15,3-4-ban az evangéliumot így sűríti össze: “Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon.” A beteljesedett prófécia döntésre hív: hiszed, hogy Krisztus érted halt meg? Hiszed, hogy feltámad és ma is él?
Ézsaiás 53,9-12
1Kor 15,3-4
Igehirdető: Kelemen Sándor, a Marosvásárhelyi Baptista Gyülekezet lelkipásztora
2019_nov_3
2019. november 3.
Élet és halál, áldás és átok
Isten választás elé állít. Válaszd az életet!
5Mózes 30,1-20
Igehirdető: Salánki István
2019_okt_27_de
2019. október 27. de. 11h
Hitünk alapjai öt lépésben
Elveszett állapotodban kizárólag Krisztus kegyelme ment meg.
Róma 3,19-28
Igehirdető: Horváth Géza, a Budapest Pasaréti református gyülekezet lelkipásztora
2019_okt_27_du
2019. október 27. du.3h       
Új építés régi alapon
“Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.” 1Kor 3,10-17
Ezsdrás 6,3
Igehirdető: Horváth Géza, a Budapest Pasaréti református gyülekezet lelkipásztora
2019_okt_20
2019. október 20.     
Siránkozás
A baj lehet valós, de a siránkozás csak még nagyobb bajt szerez. A megoldás az Úrnál van. Fordulj Hozzá!
4Mózes 11,1-15
Igehirdető: Salánki István
2019_okt_13
2019. október 13.       
A kegyelmes Isten
Az ember igazságérzete pontosan tudja milyen munkáért milyen jutalom jár. De ha Isten igazságos, vajon mi mit érdemlünk? Talán jobb lesz mégis az Úr kegyelmére hagyatkozni…
Máté 20,1-16
Igehirdető: Salánki István
2019_okt_6
2019. október 6.       
Bűn és ítélkezés
A nyilvánvaló bűn nyilvános megítélése nem is olyan egyértelmű ha van, aki a szívekbe lát…
János 8,1-11
Igehirdető: Salánki István
2019_szept_29
2019. szeptember 29.       
Rossz hírek és a lelki fal
Hogyan reagálsz az otthonról érkező rossz hírekre? Tanuljuk meg Nehémiástól, hogy imádkozzunk, részletesen tervezzünk és építsük fel a lelki falainkat!
Nehémiás 2,1-10
Igehirdető: Salánki István
2019_szept_22
2019. szeptember 22.       
Ajándék, ajándékozó, felelősség
Jézus tudja a megoldást azokra a helyzetekre is, amikor Te tanácstalan vagy. Ajándékai éltetnek. De vajon Őt magát is akarjuk, vagy csak azt, amit ad? És mit teszünk azzal, amikkel megajándékoz? Az áldás felelősséggel is jár!
János 6,1-15
Igehirdető: Salánki István
2019_szept_15_de
2019. szeptember 15. de.11h       
Hazatérés az atyai házhoz
Voltak már tökéletesnek tűnő terveid, de valami mégis hiányzott?
Mindent elérhet az ember saját erejéből? Hogyan változik meg az életünk, ha döntéseinket Istennel együtt hozzuk?
Lukács 15,11-32
Igehirdető: Káposztás Gábor, a Debreceni Nagytemplom ifjúsági lelkésze
2019_szept_15_du
2019. szeptember 15. du.3h       
Találd meg a helyed!
Milyen a személyiséged? Hogyan viselkedsz másokkal és hogyan hozol döntéseket? És hol van ebben Isten?
Lukács 10,38-42
Igehirdető: Bertha Zoltán, a Debrecen-Nagyerdei Gyülekezet lelkipásztora
2019_szept_8
2019. szeptember 8.       
 
Akadályok és a hűséges Isten
A megélt csodák bizonysága és Isten ígéreteinek valósága az akadályokkal szemben is hitre indított kettőt, de a félelem lázításra indított tízet. Te hova tartozol?
4Mózes 13,1-33
Igehirdető: Salánki István
2019_szept_1
2019. szeptember 1.       
Büszkeség és balítélet
Dávid sikeres hadvezér és király volt amikor büszkesége bűnre vitte. Őszinte bűnbánata miatt Isten megbocsátott, de a következményeket nem lehetett elkerülni.
2Sámuel 24,1-17
Igehirdető: Salánki István

A 2019. szeptember 1. előtt elhangzott igehirdetéseket a Videó archívum oldalon lehet megtekinteni.